آخرین اخبار

«پنجره واحد» شورای عتف به سوی دانش بنیانی ها باز شد

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

وحید احمدی دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از راه‌اندازی «پنجره واحد» شورای عتف در صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیانی که از عملکرد دستگاه‌ها شکایت دارند می‌توانند شکایت خود را به این دفتر ارائه دهند.
احمدی در حاشیه راه‌اندازی دفتر نمایندگی شورای عتف در پنجره واحد مجتمع شکوفایی با تاکید بر اینکه راه‌اندازی این دفتر براساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است، افزود: براساس این قانون صندوق نوآوری و شکوفایی زیر نظر رئیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) فعالیت می‌کند و قانون نیز صراحت دارد مدیریت امور مواد قانونی قانون حمایت از رکت‌های دانش‌بنیان زیر نظر شورای عالی عتف است.
وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی متفاوت از بانک‌ها فعالیت می‌کند، تاکید کرد: بر این اساس انتظار ما این است که این صندوق فضای متفاوتی از نظام سرمایه‌داری در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان کشور ایفا کند.
احمدی ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان را زمینه‌ساز بروز فرهنگ جدید در کشور دانست و یادآور شد: در گذشته قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان زمین مانده بود و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز با ۲۵ میلیارد تومان موجودی مسکوت مانده بود. بر این اساس از ابتدای این دولت قابلیت‌های این صندوق به فعلیت رسید.
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تزریق دو هزار میلیارد تومان به این صندوق افزود: براساس قانون باید ظرف سه سال مبلغ سه هزار میلیارد تومان به این صندوق اختصاص یابد که در طول این مدت این صندوق توانسته است ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌ها مصوب کند که نیمی از آن پرداخت شده است.
وی ایجاد پنجره واحد در مجتمع نوآوری و شکوفایی با حضور ارکان عملیاتی شدن اقتصاد دانش‌بنیان یادآور شد: یکی از اقدامات مهم این صندوق ایجاد پنجره واحدها بوده است که در این اقدام کلیه ارکان عملیاتی شدن اقتصاد دانش‌بنیان مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و ادارات دولتی صادرکننده مجوزها مانند سازمان محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور دارند.
احمدی خاطرنشان کرد: این ارکان باید در کنار همدیگر باشند و در گامی دیگر نیز باید به همفکری مشترک برسند و عزم دولت نیز هماهنگ‌کردن اجزای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بوده است.
معاون پژوهشی وزیر علوم با بیان اینکه در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان رسیدگی به مشکلات و مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید شده است، گفت: این امر بر عهده شورای عالی عتف است بر این اساس در این مراسم دفتر پیگیری شکایات شرکت‌های دانش‌بنیان در صندوق نوآوری و شکوفایی راه‌اندازی شد.
وی با بیان اینکه این پنجره واحد به صورت فیزیکی فضایی برای رفع مشکلات این شرکت‌ها فراهم خواهد کرد، ادامه داد: علاوه بر آن سامانه‌ای راه‌اندازی کردیم تا این شرکت‌ها بتوانند مسائل و مشکلات خود را اعلام کنند.
احمدی با اشاره به وظایف پنجره واحد شورای عتف در مجتمع شکوفایی و نوآوری توضیح داد: براساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان شورای عتف مسوولیت سیات‌گذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را برعهده دارد و دبیرخانه این شورا نیز پیگیری اجرای مصوبات شورا از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط را دارد.
معاون پژوهشی وزیر علوم گزارش‌دهی، رسیدگی به شکایات و مجازات‌های قانونی را از مسوولیت‌های پنجره واحد شورای عتف نام برد و اظهار کرد: شرکت‌هایی که اعتراضاتی نسبت به عملکرد دستگاه‌ها دارند می‌توانند شکایت خود را به دبیرخانه شورای عتف ارائه دهند و این دبیرخانه ملزوم است که ظرف یک ماه به این شکایات رسیدگی کند.

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست