آخرین اخبار

انتقال اطلاعات با استفاده از نانوسیم

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

محققان با استفاده از الکترودهایی از نوعی نانوسیم نیمه‌هادی که روی بستری از جنس پلیمر قرار گرفته، موفق به انتقال اطلاعات شدند. نتایج این پروژه برای ساخت ادوات کوانتومی به ویژه‌های مدارهای نسل جدید می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
توسعه کامپیوترهای کوانتومی در حال انجام است و خبرهایی از تولید این کامپیوترها در آینده نزدیک منتشر شده است. محققان اخیرا موفق به ارائه روشی شدند که در آن با استفاده از انتقال کوانتومی، می‌توان الکترون‌ها را از میان نانوسیم عبور داد و به الکترود مقابل رساند بدون این که پراش الکترونی اتفاق بی‌افتد.
این گروه اقدام به شلیک الکترون از میان یک نانوسیم نیمه‌هادی III-V واقع روی بستر سیلیکونی کردند. این دستاورد محققان شرکت IBM می‌تواند برای ساخت ادوات کوانتومی مورد استفاده قرار گیرد، ادواتی که برای تولید مدارهای مجتمع در آینده به کار گرفته شده تا سامانه‌های محاسباتی قدرتمند و پیشرفته ایجاد شوند.
جوناس گوت رهبر این تیم تحقیقاتی در شرکت IBM بوده که نتایج یافته‌های این پروژه را در نشریه Nano Letters به چاپ رسانده است. او معتقد است که این پدیده یک حرکت بالستیک در مقیاس نانومتری است.
الکترون از یک الکترود شلیک شده و از میان نانوسیم عبور کرده و بدون پراش به الکترود مقابل می‌رسد. الکترود نقش راهنمای الکترون را ایفا می‌کند به طوری که اطلاعات کوانتومی هر الکترون نظیر اسپین، ممنتوم و انرژی، بدون تغییر انتقال پیدا می‌کند.
گوت می‌گوید: « ما این کار را در محل تماس انجام دادیم که این دستاورد به ما اجازه می‌دهد تا شبکه‌ای برای الکترون‌ها بسازیم جایی که اطلاعات کوانتومی می‌تواند به صورت کامل انتقال پیدا کند. چالش اصلی این است که ساختار هندسی کاملا تعریف شده باشد به طوری که هیچ پراشی در مقیاس نانو‌متری اتفاق نیوفتد.»
گوت معتقد است که این روش قابل تولید انبوه بوده و می‌توان آن را با فرآیندهای الکترونیک استاندارد و CMOS منطبق کرد. برای ساخت یک کامپیوتر جهانی، انتقال کوانتومی از ضروریات خواهد بود. کوت می‌گوید: « اگر شما بخواهید از تمام ظرفیت فناوری اطلاعات کوانتومی استفاده کنید باید همه چیز را به صورت بالستیک به هم متصل نمایید. یک سیستم کوانتومی که به این شکل ساخته شده، نسبت به سیستم‌های کلاسیک فضای محاسباتی بیشتری دارد. در صورت استفاده از این فناوری نانوسیمی که ما ارائه کردیم، می‌توان کامپیوترهای کوانتومی ساخت که در برابر خطا مقاوم هستند. این مزیت سیستم ما به روش‌های پیشین است.»

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست