اخبار ایران و جهان

وزیر علوم چه می گوید؟

نوشته شده توسط تیم تحریریه علمنا

وزیر علوم در اظهاراتی تامل برانگیز و در نوع خود نادر بیان کرده:

یکی از دلایل غربی ها در حذف مقالات محققان ایرانی در مجله‌های علمی را توفیقات روز افزون ایران در زمینه علمی است و رشد علمی ایران که رشدی چشمگیر و قابل توجه بوده باعث شده که غربی ها در برابر ایران چنین مواضع خصمانه ای را اتخاذ کنند!

دکتر فرهادی در طول سکان داری وزارت خود پر از حاشیه های مختلف بود، اما چون این حاشیه ها عموما رنگ و بوی سیاسی هم به خود می گرفت و با ذات علم و فناوری هماهنگ نبود، علمنا اجازه ورود به این مسائل را به خود نمی داد، برای همین مطلبی هم در اینگونه موارد منتشر نکردیم.
اما این گفته فوق آقای وزیر ع.ل.و.م ریختن آب پاک بر روی تمام برنامه های گذشته، حال و آینده علم و فناوری کشورمان در زمان وزارت ایشان خواهد بود، درست در جایی که صحبت از تقلب علمی قطعی می شود، به جای بررسی و مداقه که چرا اینگونه شد، بیاییم و بگوییم چون با ما دشمنی داشتند، اینگونه گفتند!
آقای وزیر! همین آمارهایی که شما بارها در طی مدت وزارت بر زبان جاری می کردید و به استنادش مثلا رتبه فلان جهان را کسب می کردید دقیقا توسط همین متخاصمان! بیان می شد.
همین آمار بود که شما به استنادش بارها در تمام نشست های های خبری و تریبون هایی که در اختیارتان قرار می گرفت، سخن از پیشرفت و رسیدن به قله {و گاهی فراتر از قله} می راندید؛ حال چه شده که صحبت از ۵۸ تقلب به میان آمده، منابع علمی معتبر بین المللی خصمانه {به گفته شما} با ما برخورد می کنند.
آقای دکتر فرهادی، مجله نیچر و امثالهم که مجلات معتبر بین المللی علمی -دقت بفرمایید علمی، نه سیاسی- هستند، هرگز با آبروی ده ها ساله خود در بین جامعه بین المللی علمی بازی نمی کنند و اینگونه مطالب را به دروغ و کذب منتشر نمی کنند.
دقیقا برعکس کشور ما که چندین نهاد موازی آماری وجود دارد تا اشتباهات و ناکامی های دوستان را بپوشاند، در سطح بین الملل سایر مجامع علمی بر رفتار و کردار اینگونه مجلات نظارت دارند و فقط کافیست اشتباهی در آنها صورت پذیرد – باز هم دقت بفرمایید، اشتباه نه تعمد- آنگاه شما شاهد سیل اعتراضات و بیانیه های انجمن های معتبر بین المللی به آن رفتار اشتباه خواهد بود.
آقای وزیر! بهتر است در خلوت خود نگاهی به عملکردمان داشته باشیم و ببنیم کجای کار اشتباه بوده که همین نیچر که حال از تقلب علمی در کشور ما گفته، پس چرا در سال ۲۰۰۵ مطلبی را در خصوص رشد و توسعه چشمگیر علمی کشورمان منتشر کرد.
در پایان امیدواریم نه فقط حال آمار علمی کشورمان که حال برنامه ریزان و مجریان برنامه های کلان علمی کشورمان هم خوب و سرزنده باشد.

درباره نویسنده

تیم تحریریه علمنا

دیدگاه شما چیست