آخرین اخبار

اصفهان میزبان همایش بین‌المللی‌سازی آموزش علوم پزشکی

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

در راستای پیشبرد تدوین نقشه راه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی کشور به عنوان یکی از محورهای بسته ی بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی، که خود یکی از بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی می باشد، همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی ۱۷ اذر ماه سال جاری برای اولین بار در کشور با همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، شورای سیاست گذاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی اصفهان برگزار می گردد.
این همایش فرصت مغتنمی برای ارائه تجربیات صاحبنظران در زمینه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی خواهد بود. در این همایش علاوه بر بیان تجربیات در این زمینه، از میان تجربیات ارائه شده در زمینه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی، دستاوردهای برتر شناسایی و مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.
دکتر حبیب الله رضایی، عضو کمیته علمی همایش بین المللی سازی آموزش پزشکی بیان کرد: سه هدف اصلی از برگزاری این همایش، ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در زمینه های استاد، دانشجو و پژوهش، خلق ثروت دانش بنیان از طریق آموزش و محصول های آموزشی و ارتقای منابع انسانی داخلی از طریق انجام طرح های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه های خارجی است.
رضایی افزود: تجربه ها و چالش های مختلف در این زمینه در همایش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد تا از بین آنها، بهترین راهکارها برای دستیابی به این سه هدف، شناسایی شود.
وی با بیان اینکه اکنون سه نوع دانشجوی خارجی در دانشگاه های علوم پزشکی کشورمان تحصیل می کنند، اظهار کرد: این دانشجویان شامل بورسیه الف، ب و ج هستند.
رضایی ادامه داد: هزینه تحصیل برای دانشجویان بورسیه الف رایگان است و همچنین کمک هزینه تحصیلی به آنها تعلق می گیرد.
وی با بیان اینکه هزینه تحصیلی برای دانشجویان بورسیه نیز رایگان است، تصریح کرد: به این دسته از دانشجویان، کمک هزینه تحصیلی تعلق نمی گیرد. و دانشجویان بورسیه باید با هزینه خودشان در کشور تحصیل کنند که به این دسته از دانشجویان، شهریه پرداز خارجی اطلاق می شود.
وی در ادامه گفت: بیشتر دانشجویان خارجی پزشکی در کشور از دسته بورسیه الف و ب هستند که لازم است به سمت افزایش تعداد دانشجویان بورسیه ج حرکت کنیم.
رضایی در نهایت خاطر نشان کرد: آخرین مهلت ثبت نام در همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی، ۱۶ آذر و آخرین مهلت ارسال مقاله ۱۷ آبان است.

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست