اخبار ایران و جهان

برگزیدگان هفدهمین جشنواره بین المللی رویان

هفدهمین جشنواره بین المللی رویان
نوشته شده توسط تیم تحریریه علمنا

برندگان هفدهمین جشنواره بین المللی تحقیقات رویان مشخص شدند.

🔹پروفسور ژیانگو ژائو از چین در حوزه زیست فناوری جانوری
🔹پروفسور پیتر کوپمن از استرالیا در حوزه جنین شناسی
🔹پروفسور محمد شریف تابع بردبار از آمریکا در حوزه طب ترمیمی
🔹پر فسور میگوئل رامالهو سانتوس از آمریکا در حوزه ژنتیک
🔹پروفسور ژیائوهوآ شن از چین در حوزه سلول های بنیادی

همچنین دکتر آناهیتا محسنی میبدی، دکتر کامران قائدی و دکتر محسن شرفی برگزیدگان داخلی این جشنواره هستند.

درباره نویسنده

تیم تحریریه علمنا

دیدگاه شما چیست