اخبار اخبار ایران و جهان

مهندسی باکتری برای تولید سوخت

نوشته شده توسط سرویس پزشکی و سلامت

محققین به تازگی از طریق سویه های مهندسی شده ی باکتری اشریشیا کولای، ترکیبات شیمیای ارزشمند و سوخت، تولید کردند. آن ها این کار را از طریق ایجاد تغییر در سنتز اسید چرب (FAS) انجام دادند. این عمل موجب می شود این میکرو ارگانیسم ترکیبات شیمیایی را به بیرون پمپ کند. برای مثال E. coli موادی تولید می کند که می توانند برای تولید مواد شوینده و گریس مانند کتون های متیل استفاده شود. این ماده دارای خواصی است که می تواند به عنوان سوخت مورد استفاده قرار بگیرد. شیوه های قبلی تولید محصولات میکروبی بر اساس فرایندهای آنزیمی بسیار کنترل شده انجام می شده که عملکرد محدود داشت. محققین یک سیستم جایگزین را برای سنتز اسیدهای چرب توسعه دادند که در آن آنزیم ها از دیگر موجودات زنده با سیستم سنتزی تغییر یافته ی اسید چرب در E. coli برای بهبود قابلیت میکروب برای تولید مواد شیمیایی، کار می کنند.
اگرچه الکل های چرب می توانند از نفت خام، منابع گیاهی و جانوری نیز به دست بیایند اما تولید مواد شیمیایی توسط میکروب ها یک مسیر تولید پایدار است. بهینه سازی بیشتر این سیستم، منجر به ایجاد سویه هایی کارآمدتر می گردد و در نتیجه باعث تولید سوخت و محصولات مورد نظر از زیست توده (biomass) می شود.
سنتز اسید چرب به عنوان یک فاکتور حیاتی متابولیسم، به شدت در باکتری تنظیم شده است. محققان در موسسه مشترک بیوانرژی مشخص کردند برای به هم زدن این تنظیم، بیان نو ترکیب و فعالیت چندین مدل از نوع ۱ آنزیم FAS که به صورت موازی عمل می کنند، ضروری است. فعال ترین هترولوگ FAS در E. coli “کورینه باکتریوم گلوتامیکوم FAS1A (Corynebacterium glutamicum FAS1A)” است. این هترولوگ باعث تولید مواد اولئوکمیکال از جمله الکل های چرب و کتون متیل می شود.
این مطالعه مربوط به موسسه ی مشترک بیوانرژی آمریکا است و با حمایت دفتر تحقیقات زیست محیطی ایالات متحده انجام شده است.

درباره نویسنده

سرویس پزشکی و سلامت

دیدگاه شما چیست