آخرین اخبار

هشت دانشگاه ایران در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر آسیا

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

هشت دانشگاه ایران در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر آسیا قرار گرفتند….

پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های رتبه بندی معتبر بین المللی است که از سال ۲۰۰۴ اقدام به رتبه بندی بین المللی دانشگاه ها کرده است و در این رتبه بندی از سه منبع«اطلاعات تولید علم دانشگاه ها در پایگاه استنادی اسکوپوس» ، «اطلاعات نظر سنجی شهرت از متخصصان آموزش عالی» و «اطلاعات خود اظهاری دانشگاه ها» بهره می برد.
در چهارمین دوره رتبه بندی دانشگاه های آسیایی که توسط این موسسه صورت گرفته است، دانشگاه های صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی امیر کبیر،علوم پزشکی تهران، صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران و شهید بهشتی در میان ۲۰۰دانشگاه برتر از ۲۲ کشور آسیایی قرار گرفتند.
پایگاه رتبه بندی تایمز بر اساس ۱۳ شاخص کاربردی ،میانگین تعداد استنادها به ازای مقالات منتشر شده، بررسی شهرت پژوهشی، تعداد مقالات منتشر شده به ازای اعضای هیئت علمی ، درآمد پژوهش ، بررسی شهرت آموزشی، نسبت مدرک دکتری ارائه شده توسط مؤسسه به تعداد اعضای هیئت علمی، نسبت تعداد کل دانشجویان به اعضای هیئت علمی، نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه، درآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضای هیئت علمی ، نسبت اعضای هیئت علمی بین‌المللی به بومی، نسبت دانشجویان بین‌المللی به بومی، سهم مقالات منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین‌المللی و درآمد پژوهشی حاصل از صنعت به ازای اعضای هیئت علمی، هشت دانشگاه ایران در زمره ۲۰۰ دانشگاه برتر آسیا قرار گرفتند.

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست