فضا و نجوم

گزارش تصویری: سفینه فضایی شوروی، رها شده در پایگاه فضایی بایکونور

نوشته شده توسط حمیدرضا گودرزی

یک عکاس روسی (رالف میربز) به پایگاه فضایی بایکونور در قزاقستان سفر کرده و در این پایگاه از باقیمانده ۲ سفینه فضایی که برای برنامه مدارگرد بوران در ده های ۷۰ و ۸۰ میلادی ساخته شده بودند به عکاسی پرداخته است.
ساخت سفینه های فضایی قابل استفاده مجدد در شوروی سابق در سال ۱۹۷۴ شروع شد و در سال ۱۹۹۳ متوقف شد. پروژه برنامه بوران برای پاسخ به برنامه سفینه فضایی (Space Shuttle) شروع شد و این پروژه بزرگترین و پر هزینه ترین پروژه هوافضای تاریخ شوروی بود.
در واقع این سفینه های فضایی؛ نمونه ساخته شده شوروی از شاتل آمریکایی بودند. مدار گرد K1 بعد از اولین پرواز مدار گردی، با موفقیت بازگردادنده شد ولی هیچ وقت مورد استفاده مجدد قرار نگرفت.

سفینه فضایی شوروی، رها شده در پایگاه فضایی بایکونور سفینه فضایی شوروی، رها شده در پایگاه فضایی بایکونور سفینه فضایی شوروی، رها شده در پایگاه فضایی بایکونور سفینه فضایی شوروی، رها شده در پایگاه فضایی بایکونور سفینه فضایی شوروی، رها شده در پایگاه فضایی بایکونور سفینه فضایی شوروی، رها شده در پایگاه فضایی بایکونور سفینه فضایی شوروی، رها شده در پایگاه فضایی بایکونور سفینه فضایی شوروی، رها شده در پایگاه فضایی بایکونور سفینه فضایی شوروی، رها شده در پایگاه فضایی بایکونور سفینه فضایی شوروی، رها شده در پایگاه فضایی بایکونور سفینه فضایی شوروی، رها شده در پایگاه فضایی بایکونور سفینه فضایی شوروی، رها شده در پایگاه فضایی بایکونور سفینه فضایی شوروی، رها شده در پایگاه فضایی بایکونور سفینه فضایی شوروی، رها شده در پایگاه فضایی بایکونور سفینه فضایی شوروی، رها شده در پایگاه فضایی بایکونور سفینه فضایی شوروی، رها شده در پایگاه فضایی بایکونور

درباره نویسنده

حمیدرضا گودرزی

دیدگاه شما چیست