آخرین اخبار

میدان باد بر روی دریای مدیترانه و دریاهای ایران پیش بینی می شود

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

کارگاه «پیش بینی میدان باد بر روی دریاها با استفاده از سنجش از دور و مدل سازی عددی» در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برگزار می شود…

کارگاه آموزشی «پیش بینی میدان باد بر روی دریاها با استفاده از سنجش از دور و مدلسازی عددی» با هدف آشنایی با آخرین روش‎ ‎های به‎ ‎کار گرفته شده در تخمین میدان باد بر روی دریای ‏مدیترانه و کاربست ‏آن بر روی دریاهای ایران در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برگزار می شود‏.
به گفته دکتر پروین غفاریان رئیس پژوهشکده علوم جوی پژوهشگاه و دبیر علمی کارگاه، آشنایی با تکنیک های سنجش از دور در تخمین میدان باد سطحی دریاها، استفاده از مدل سازی عددی در پیش بینی میدان باد سطحی دریاها و تحلیل داده های ماهواره ای برای تخمین میدان باد سطحی دریاها را از محورهای این کارگاه آموزشی است.
این عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با بیان این که شبیه سازی و تعیین دقیق میدان باد سطحی به ویژه ‏بر روی دریاها برای بخش های صنعتی، مدیریتی، ارتباطات و ترابری از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، تصریح کرد: باد سطحی بر روی دریاها و ‏اقیانوس ها، نقش کلیدی بر بسیاری از پدیده های جوی دارد که بر اقلیم جهانی اثرگذارند.
غفاریان، نقش باد در تغییرات جوی را مهم عنوان کرد و گفت: تغییر در توده های هوا، شارهای رطوبتی ‏ناشی از تبخیر بر روی سطح دریا، خیزاب توفان یا امواج، مثال هایی از پدیده هایی هستند که باد عامل اصلی به وجود آورنده ی آنهاســت.
وی خاطرنشان کرد: توفان حاره ای و توفان های زمستانی عرض های میانی همگی شامل سرعت های باد بالا هستند که کشتیرانی بین المللی و ‏همچنین زندگی کسانی که نزدیک آب ها هستند را در معرض خطر قرار می دهند.
دبیر علمی کارگاه در ادامه افزود: بادهای سطح دریا به سرعت با زمان و ‏مکان تغییر می کنند و نمونه گیری و صحت مشــاهدات ماهواره ای این داده ها را از سودمندترین دادههای دردســترس برای پیش بینی و ‏تحقیق بر روی آب ها قرار داده اســت.
گفتنی است این کارگاه آموزشی با همکاری‎ ‎موسسه علوم جوی و ‏اقلیمی انجمن ملی کشور ایتالیا و توسط دکتر استفانو زچیتو ‏‎ Stefano Zecchetto(مدرس کارگاه) و با حضور محققان و پژوهشگران سازمان ها و ارگان های دریایی و همچنین مراکز پژوهشی ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ در محل پژوهشگاه ‏برگزار می گردد.‏

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست