آخرین اخبار

پشت صحنه نمایشگاه کتاب؛ یک روز قبل از برگزاری

نوشته شده توسط تیم تحریریه علمنا

در زیر گزارش تصویری دوربین علمنا یک روز مانده به آغاز بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در شهر آفتاب را مشاهده خواهید نمود.

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

درباره نویسنده

تیم تحریریه علمنا

دیدگاه شما چیست