آخرین اخبار

کارگاه آموزشی بین المللی «تغییر اقلیم و دریای خزر» برگزار می شود

نوشته شده توسط تیم تحریریه علمنا

آب و هوای کره زمین در طول قرن بیستم، به ویژه دو دهه اخیر تعادل خود را از دست داده و تمایل به افزایش دما نشان داده است. از طرف دیگر پیش بینی ها برای قرن ۲۱ نیز افزایش دمای جهانی ناشی از افزایش گاز های گلخانه ای را هشدار می دهد. بزرگی افزایش دماهای پیش بینی شده تا ۵/۲ درجه سانتیگراد در آخر قرن حاضر بطور بالقوه می تواند منجر به تغییر چرخه آب شده و بارش بیشتر، تبخیر سریعتر و تغییر در آب های جاری را باعث شده و ناهنجاری های هیدرولوژیک، همچون خشکسالی ها و سیلابد ها را تشدید کند. از این رو بررسی تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از کارهای مهم باید مد نظر پژوهشگران قرار گیرد.
در همین راستا کارگاه آموزشی بین المللی «تغییر اقلیم و دریای خزر» توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ به مدت سه روز و با مشارکت و حمایت شبکه علمی و فناوری اقیانوس شناسی کشورهای اسلامی (INOC) و کمیته دائمی همکاری های علمی و فناوری کشورهای اسلامی (COMSTECH) برگزار می شود. شایان توجه است محققان و پژوهشگرانی از کشورهای: ترکیه، لبنان، عراق، پاکستان، آذربایجان، روسیه و انگلستان شرکت می نمایند.
محورهای این کارگاه شامل تبادل دانش در مورد طرح های اجرایی تغییر اقلیم، تبادل دانش و تجربه کشورهای عضو در زمینه تاثیر تغییر اقلیم در محیط های دریایی، برنامه ریزی همکاری های علمی و تحقیقات آینده برای کشورهای عضو شرکت کننده در کارگاه در زمینه تاثیر، تغییر اقلیم در محیط های دریایی می باشد.

درباره نویسنده

تیم تحریریه علمنا

دیدگاه شما چیست