آخرین اخبار

چاپ دو کتاب توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

نوشته شده توسط تیم تحریریه علمنا

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران از دو کتاب جدید منتشر شده حوزه های مکانیک و شیمی پرده برداشت.
“اندازه‌گیری جریان هوا در مکانیک سیالات تجربی” کتاب جدیدی است که در حوزه مکانیک، منتشر شده است. این کتاب بر مبنای انجام طرح‌های متعدد پژوهشی و نیمه صنعتی در زمینه اندازه‌گیری جریان هوا توسط دکتر محمدعلی اردکانی عضو هیئت علمی پژوهشکده مکانیک سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و مهندسان تالیف شده‌است. مخاطبین این کتاب بیشتر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا می باشند.
سرفصل های این کتاب شامل: «اصول پایه مکانیک سیالات»، «روش‌های اندازه‌گیری دما»،‌ «اندازه‌گیری فشار»، «اندازه‌گیری سرعت»، «اندازه‌گیری سرعت لحطه‌ای»، «اندازه‌گیری دبی جریان هوا»، «اندازه‌گیری نیروی گشتاور»،‌ «کاربرد نرم‌افزار در تحقیقات تجربی»،‌ «بستر‌های آزمون» و «روش‌های آزمایش و بررسی نتایج» می باشد.
افزون بر آن، روش‌های مختلف اندازه‌گیری دبی جریان هوا، جمع‌آوری و دریافت داده‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها، نحوه نوشتن نرم‌افزار LabVIEW برای کاربردهای سیالاتی، روش‌های آزمایش و بررسی نتایج آن برای جریان‌های داخلی مانند دیفیوزر و برای جریان‌های خارجی نظیر ایرفویل نیز بیان شده است.
“طراحی و کاربرد کاتالیست‌های هتروژن با مراکز فعال تک موقعیت در جهت کمک به اهداف شیمی سبز، فناوری‌های پاک و فرایندهای پایا” عنوان کتاب دیگری است که جدیدا توسط انتشارات سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در حوزه شیمی به چاپ رسیده است. این کتاب از سوی دکتر انور شلماشی، عضو هیئت علمی پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی) ترجمه شده‌است.
این کتاب به توضیح مفاهیم، ساخت، مکانیزم و کاربرد کاتالیست‌های هتروژن با مراکز فعال تک موقعیت پرداخته است. این کاتالیست‌ها، انجام تمام واکنش‌ها و واکنش‌های با ویژگی خاصی مانند واکنش‌های فضاگزین، فضا ویژه واکنش‌های انانتیومرگزین، انانتیومر ویژه و سنتز انواع ترکیبات با ویژگی‌های خاص فضایی و ساختاری را ممکن می‌سازد. نوع طراحی این آنزیم‌ها برگرفته از کاتالیزوهای آنزیمی است و به همین علت این کاتالیست‌ها می‌توانند بسیار اختصاصی و مؤثر عمل کنند.

درباره نویسنده

تیم تحریریه علمنا

دیدگاه شما چیست