اخبار ایران و جهان

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

نوشته شده توسط تیم تحریریه علمنا

امروز ۶ اردیبهشت ماه ۹۵، عکاس خبرنگار علمنا دومین روز از چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران را به تصویر کشیده است.
در ادامه، این گزارش تصویری را مشاهده نمائید.

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

درباره نویسنده

تیم تحریریه علمنا

دیدگاه شما چیست