آخرین اخبار

بررسی عملکرد جاذب های جدید در سیستم تبرید جذبی جامد

نوشته شده توسط تیم تحریریه علمنا

چیلر دستگاهی است که حرارت را از مایع (معمولاً آب) بر اساس سیکل تبرید تراکم بخار و یا جذبی می‌زداید. این مایع می‌تواند برای خنک کاری هوا و یا دستگاه‌ها استفاده شود که معمولاً به صورت سیکل و درون یک مبدل حرارتی جریان دارد. همچنین حرارتی که از مایع جذب شده، یا باید به محیط خارج دفع شود یا برای کارایی‌های بالاتر برای مقاصد گرمایی استفاده شود. چیلرها را می توان بر اساس نوع کارکرد و همچنین مبرد مورد استفاده، دسته بندی کرد. بر اساس نوع کارکرد چیلرها در دو نوع چیلرهای تراکمی و جذبی دسته بندی می شوند. در چیلرهای تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسور، متراکم می‌گردد. این گاز سپس به کندانسور وارد شده توسط آب یا هوای محیط، خنک شده و به مایع تبدیل می‌گردد. این مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله موئین وارد خنک‌کننده (اواپراتور) می‌شود که در فشار کمتری قرار دارد. این کاهش فشار باعث تبخیر مایع گردیده و در نتیجه مایع سردکننده با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود از محیط خنک‌کننده، باعث ایجاد برودت در موادی که با قسمت خنک‌کننده در ارتباط اند می‌گردد. در مرحله نهایی گاز ناشی از تبخیر، به کمپرسور منتقل می‌شود. اما برخلاف چیلرهای تراکمی در چیلرهای جذبی از جذب کننده (Absorber) و مولد حرارتی (ژنراتور) بجای کمپرسور استفاده می‌گردد. عمومی‌ترین خنک‌کننده در چیلرهای جذبی سیستم برمید لیتیم (لیتیوم برماید) است. ضریب عملکرد برای چیلرهای جذبی بین ۶/۰ و ۱ و برای چیلرهای تراکمی بین ۲ تا ۱/۶ می باشد.
در پژوهشگاه مواد و انرژی تحقیقی با هدف بررسی عملکرد جاذب های جدید برپایه داربست های آلی-فلزی درسیستم تبرید جذبی جامد (سطحی) صورت پذیرفته است.
حسنا کریمی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته انرژیهای تجدیدپذیر پژوهشگاه مواد و انرژی و مجری این طرح گفت: این تحقیقات در سه بخش مختلف سنتز داربست های آلی-فلزی، شناسایی و مشخصه یابی داربست های آلی-فلزی سنتز شده و بررسی خواص جذبی آن ها، و در نهایت طراحی سیستم آزمایشگاهی تبرید جذبی برای تحصیل سرمایش با استفاده از داربست های آلی-فلزی انجام شد.
وی افزود: در بخش اول این پژوهش سنتز سه گروه داربست آلی-فلزی با توجه به نوع لیگاند مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. در گروه اول داربست های آلی-فلزی که با لیگاند BTC سنتز شده اند، مورد مطالعه قرار گرفته و آن هایی که با اهداف این پروژه سازگاری دارند، انتخاب شدند بنابراین با استفاده از یون های فلزی Cu، Ni و Fe و لیگاند BTC نمونه های HKUST-1، Ni-BTC(*) و MIL-100-Fe سنتز شدند.
این پژوهشگر ادامه داد: گروه سوم از داربست های آلی-فلزی سنتز شده در این تحقیق آن هایی هستند که با هدف داشتن ظرفیت بالای جذب آب با استفاده از لیگاندهای بنزوتری آزول و phbTAZ سنتز شده اند. داربست های آلی-فلزی جدید با نام اختصاریECAL-941 و ECAL-942با استفاده از یون فلزی Cu سنتز شد.
وی افزود: در بخش دوم از تحقیقات داربست های آلی-فلزی سنتز شده با هدف اطمینان از صحت تشکیل و نیز اطلاع از مورفولوژی، کریستالینیتی و تخلخل ساختار با آزمون های FTIR، SEM، XRD و BETمورد بررسی قرار گرفتند. سپس نمونه هایی که ساختار داربست آلی-فلزی آن ها مورد تایید قرار گرفته است، تحت آزمایش جذب آب،که عامل مهم و موثر در عملکرد سیستم های تبرید جذبی جامد است، قرار گرفته و ایزوترم جذب آب نمونه ها در دمای اتاق اندازه گیری شده است.
کریمی در آخر گفت: در بخش آخر این پژوهش به طراحی یک سیستم آزمایشگاهی برای تحصیل سرمایش و بررسی عملکرد جاذب های سنتز شده به عنوان جاذب رطوبت، پرداخته شد. در این راستا طرح های مختلفی در نظر گرفته شد وبا رفع مشکلات مختلف هر طرح، در نهایت طراحی بهینه با مقیاس آزمایشگاهی به دست آمد. سپس با استفاده از سیستم فوق و جاذب ها و نمونه های مذکور در این تحقیق میزان سرمایش حاصل اندازه گیری شد.

درباره نویسنده

تیم تحریریه علمنا

دیدگاه شما چیست