آخرین اخبار

میزان آلودگی خوراک طیور به قارچ‌های مولد سم بررسی شد

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

نتایج یک تحقیق در دانشگاه تهران، ثابت کرد وضعیت آلودگی قارچی در خوراک دام، بالاتر از حد استاندارد بهداشتی کشور است…

آفلاتوکسین‌ها سموم قارچی طبیعی هستند که از گونه‌های قارچ آسپرژیلوس مانند آسپرژیلوس فلاووس و اسپرژیلوس پارازیتیکوس منشا می‌گیرند. این سموم اگر از راه مواد غذایی وارد بدن شوند می‌توانند سرطانزا باشند.
اگر قارچهای مولد این سموم بر روی خوراک دام و مواد غذایی (مانند پسته ، بادام زمینی ، ذرت ، سویا و گندم) رشدکنند مصرف غذاهای آلوده به آفلاتوکسین میتواند موجب بیماری در انسان یا دام شود. این سموم می‌توانند نکروز بافتی، سیروز و سرطان کبد ایجاد کنند.
به دنبال خطرناک بودن این سم قارچی محققان دانشگاه تهران توانستند در طی طرح پژوهشی میزان آلودگی خوراک طیور به قارچ های مولد این سم را بررسی کنند.
این تحقیق در قالب اولین رساله دکتری تخصصی بهداشت خوراک دام توسط سیدسهیل قائم‌مقامی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و با راهنمایی دکتر مهرداد مدیرصانعی و دکتر علیرضا خسروی، با هدف ارزیابی آلودگی‌های قارچی نمونه‌های خوراک طیور کارخانجات تولید خوراک با تاکید بر قارچ‌های مولد آفلاتوکسین و تعیین میزان سم در خوراک طیور در سطح سه استان تهران، البرز و قم انجام شده است.
نتایج حاصل در ارتباط با وضعیت آلودگی قارچی بر اساس «شمارش کلنی‌های قارچ» در این تحقیق، حاکی از آن بود که آلودگی قارچی در ۹ نمونه از ۲۲ نمونه ذرت و ۱۹ نمونه از ۴۱ نمونه خوراک کامل، بالاتر از حد استاندارد بهداشتی کشور است و هیچ‌یک از نمونه‌های کنجاله سویا، بالاتر از حد استاندارد کشور نیستند.
حدود ۳۳/۳۳ درصد از جدایه‌های قارچ «آسپریلوس فلاووس» مولد سم بودند که دامنه میزان تولید سم آنها نیز بر اساس ماده خشک قارچی بین ۱۱/۰۶ تا ۲۲۸۸/۰۹ میکروگرم بر گرم محاسبه شد.
ارزیابی آلودگی به آفلاتوکسین G1، B2، B1 و G2 و مجموع آفلاتوکسین‌ها، نشان داد که میزان آلودگی قارچی در تمامی نمونه‌های ذرت، کنجاله سویا، خوراک آردی و خوراک پِلِت تحت مطالعه، از حد استاندارد ایران پایین‌تر بوده و با این حال شکل پِلت خوراک طیور، دچار آلودگی بالاتری در مقایسه با سایر نمونه‌هاست.
به طور کلّی نتایج حاصل از این مطالعه، بیان‌کننده آن است که به رغم آنکه میزان آلودگی مواد اولیه اصلی مورد استفاده (ذرت و کنجاله سویا) و نیز خوراک‌های آماده تولید شده در کارخانجات مورد مطالعه، پائین‌تر از سطح استاندارد کشور است، ولی آلودگی با آفلاتوکسین و حضور ایزوله‌های مولد سم، می‌تواند به عنوان عامل خطر بالقوه در راستای تهدید سلامت خوراک طیور و بهداشت عمومی جامعه مطرح باشد و مورد توجه قرار گیرد.

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست