اخبار ایران و جهان

میزبانی غایب، خبرنگارانی سرگردان و بازدیدی که دیده نشد!

نوشته شده توسط تیم تحریریه علمنا

چهارشنبه هفته گذشته بود که خبری بر روی خروجی سایت اطلاع رسانی سازمان پژوهش های صنعتی ایران قرار گرفت. خبری مبنی بر اینکه در روز شنبه، ۲۸ فروردین سال جاری هیئتی از کشور آلمان به ریاست نخست وزیر ایالتی این کشور، آقای وایل و عده ای از اساتید دانشگاه های آلمان به منظور اجرای مقدمات راه اندازی مرکز بین المللی دکتر سمیعی از این سازمان بازدید به عمل خواهند آورد. شخص دکتر سمیعی نیز در این بازدید هیئت آلمانی را همراهی خواهد کرد و وزیر علوم کشورمان، آقای دکتر فرهادی، نیز به عنوان میزبان اصلی (سازمان پژوهش ها یکی از زیرمجموعه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و حضور شخص وزیر در این مراسم با توجه مرتبه سیاسی رییس هیئت آلمانی امری بدیهی می باشد) در این مراسم حاضر خواهند بود.
با اطلاع رسانی و دعوت قبلی، خبرنگاران رسانه های مختلف از ساعات ابتدایی روز شنبه در این سازمان حاضر بودند تا بتوانند پوشش خبری مناسبی برای این مراسم که در حوزه علم کشور دارای اهمیت بود، انجام دهند. تا بدین جای کار همه چیز منطقی و طبق روال عادی این چنین رویدادهایی پیگیری شده است.
اما ماجرا از آنجایی آغاز میگردد که خبرنگاران بعد از حضور در محل متوجه تاخیر دو ساعته در شروع مراسم و ورود دکتر سمیعی و هیئت آلمانی می شوند. در این بین عملکرد روابط عمومی و مسئولین این سازمان هم عجیب به نظر می رسید. به طوری که کسی در محل از اعضای هیئت آلمانی و اینکه چه سمت و عنوان سیاسی یا علمی دارند اطلاع دقیقی نداشت. حتی یکی از مسئولین این سازمان رییس هیئت آلمانی را وزیر علوم این کشور عنوان کرد و خبر از حضور سفیر این کشور در این بازدید را هم داد! در ادامه اوضاع زمانی پیچیده تر شد که بعد از دو ساعت تاخیر خبرنگاران حاضر اطلاع یافتند شخص وزیر علوم نیز در مراسم امروز به علت سفر به ترکیه حاضر نخواهد بود.
تاخیر حضور هیئت آلمانی و دکتر سمیعی تا بیش از یک ساعت بعد نیز ادامه یافت و در این مدت اکثر خبرنگاران محل جلسه را بدون حتی یک سطر خبر ترک کردند. هیئت آلمانی وارد سالن همایش شدند، مسئولین، دکتر سمیعی و ریاست هیئت آلمانی که قطعا وزیر علوم این کشور نبود!! چند دقیقه ای به زبان انگلیسی صحبت کردند(که در این بین دکتر سمیعی سعی کرد از هیئت آلمانی به دلیل عدم حضور وزیر دلجویی کند و دلایل غیبت وی را شرح دهد!). سپس بدون هیچ گونه جلسه و یا بازدید قراردادی امضا شد که کسی از مفاد آن مطلع نبود و در نهایت طبق معمول عکسی به یادگار بر لنز دوربین ها نقش بست.
بعد از صرف نهار نیز تعدادی از اعضای هیئت آلمانی برای بازدید از این سازمان سالن همایش را ترک کردند و ماحصل خبرنگاران از این بازدید تنها چند عکس از گپ و گفت هیئت آلمانی با مسئولینی از این سازمان که به پهنای صورت لبخند به لب داشتند، بود.
جدا از اینکه در مفاد این قرارداد چه مواردی وجود داشت و یا اینکه این بازدید به چه منظوری انجام پذیرفت و یا حتی اینکه چطور ممکن بود هماهنگی برای حضور میزبان اصلی این مراسم یعنی شخص دکتر فرهادی تا این حد دشوار باشد سوال اصلی به وجود آمده این است که روابط عمومی ها در کشور ما چه وظایف، عملکرد و معیار ارزیابی دارند؟ آیا اطلاع رسانی راجع به اینکه ساعت دقیق مراسم حتی به طور تقریبی چه زمانی خواهد بود، تا این حد کار دشواری محسوب می شود؟ یا مطلع بودن از اینکه چه کسانی در این هیئت آلمانی حضور دارند امری ناممکن است؟
کسی در مورد محتوای این بازدید و قرارداد فی ما بین اطلاعی ندارد، ولی قطعا برای همگان این سوال ایجاد خواهد شد که چگونه سازمانی که حتی پس از چندین ساعت از وقوع چنین رویداد پر اهمیتی در تاریخ خود، کماکان یک عکس از آن نیز بر روی خروجی خود نگذاشته است می تواند در اجرای بندهای این قرارداد و ایجاد مرکزی بین المللی برای توسعه علم موفقیت آمیز عمل نماید؟!

درباره نویسنده

تیم تحریریه علمنا

۱ دیدگاه

دیدگاه شما چیست