آخرین اخبار

کروماتوگرافی مایع با دتکتور جرمی

نوشته شده توسط تیم تحریریه علمنا

بدون شک مهمترین و پرکاربردترین روش جداسازی، روش “کروماتوگرافی” است. کروماتوگرافی (Chromatography)، بوسیله یک گیاه شناس روسی به نام تسوت، در سال ۱۹۰۳ کشف شد. او از این تکنیک برای جداسازی رنگدانه های مختلف گیاهی مانند کلروفیل‌ها و گزانتوفیل‌ها استفاده کرد.
فرآیند کروماتوگرافی به‌عنوان یک روش جداسازی که شامل انتقال جرم بین یک فاز ساکن و یک فاز متحرک است، تعریف می‌شود.
این روش بر پایه دو مفهوم کلی دسته بندی می شود: در روش اول، جداسازی بر اساس مفاهیم فیزیکی صورت گرفته و شامل دو گروه کروماتوگرافی ستونی و کروماتوگرافی سطحی است.
اساس نام گذاری در دسته بندی دوم که مرسوم‌ تر است، نوع فاز متحرک، فاز ساکن و همچنین نوع تعادل ایجاد شده بین دو فاز است. این دسته شامل دو گروه کلی کروماتوگرافی مایع (فاز متحرک مایع می باشد) و کروماتوگرافی گازی (فاز متحرک گاز) است.
در این روش میزان تفکیک‌پذیری بسیار اهمیت دارد و به میزان برهم‌کنش بین ترکیبات حل شده و فاز ساکن بستگی دارد. فاز ساکن به‌عنوان مواد متراکم شده درون ستون تعریف می‌شود. برهم‌کنش جسم حل شده با فازهای متحرک و ثابت می‌تواند از طریق انتخاب حلال‌ها و فازهای ساکن مختلف تغییر کند.
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به تازگی دستگاه کروماتوگرافی مایع کوپل شده با دتکتور جرمی (LC-MS/MS) را که یکی از قوی ترین روش های شیمی تجزیه در گستره وسیعی از جمله اندازه گیری جرم مولکولی،شناسایی ساختار مولکولی و تعیین غلظت اجزای یک نمونه است را در آزمایشگاه مرکزی این پژوهشگاه راه اندازی کرده است.
اجزای اصلی دستگاه مذکور عبارتند از:
سیستم ورود نمونه(Sample Inlet)
منبع یون(Ion Source)
تجزیه گر جرمی(Mass Analyzer)
آشکارساز تکثیرکننده ی الکترون(Electron Multiplier)

درباره نویسنده

تیم تحریریه علمنا

دیدگاه شما چیست