طبیعت و محیط زیست

شناسایی “تیمورلنگی”

نوشته شده توسط تیم تحریریه علمنا

محققان آمریکایی و روس، فسیل‌های دایناسوری گوشتخوار را در بیابان قزل‌قوم ازبکستان یافتند و به همین دلیل نام قهرمان ملی ازبکستان، “تیمور لنگ” را بر روی او گذاشتند.
شکل و اندازه این دایناسور با سر هم کردن بیست و پنج بخش پیدا بدست آمده و دانشمندان را به این نکته رسانده که این گونه کاملا جدید است و قرابت بسیاری با تی-رکس دارد، اما بسیار کوچکتر است و تقریبا اندازه اسب بوده است. این فسیل متعلق به اواسط دوره کرتاسه یعنی ۹۰ میلیون سال پیش است.
اما این فسیل مهم هم هست و دلیلش معمایی است که دانشمندان فکر میکنند با پیدا شدن این فسیل بتوان آن را حل کرد. اما این معما چیست و تیمورلنگی چگونه میتواند آن را حل کند؟
تیراناسورها مدت‌های مدید دایناسورهای کوچکی بودند و در نهایت به بزرگی جثه انسان بودند، اما ناگهان سر و کله تی-رکس پیدا شده است.
تی-رکس (یا شاه تیراناسور) از سر تا دم حدود سیزده متر طول، تا چهار متر ارتفاع و بیش از هفت تن وزن داشته است.
با اینکه دایناسورهایی عظیم‌تر از تی-رکس وجود داشته‌اند، اما تی-رکس همچنان یکی از عظیم‌الجثه‌ترین شکارچیان گوشتخواری است که در کره زمین زندگی کرده اند.
انقطاع بیست میلیون ساله‌ای که در میانه دوره کرتاسه از نظر فسیل‌های دایناسور وجود دارد باعث شده تی-رکس از دیدگاه تکاملی معمایی برای دانشمندان باشد.
همانطور که پیشتر هم گفته شد تیمورلنگی متعلق به اواسط دوره کرتاسه یعنی ۹۰ میلیون سال پیش است، یعنی زمانی که رد دایناسورها از نظر تکاملی تقریبا گم می‌شود چون فسیلی از آن دوره شناسایی نشده است؛ بنابراین تا اواخر دوره کرتاسه، زمانی که تی-رکس زندگی می‌کرده، “خلا عظیمی” از نظر فسیل دایناسور وجود دارد.
به دلیل همین انقطاع فسیلی، دانشمندان نمی‌دانند دایناسوری به این بزرگی چگونه و از کدام گونه دایناسور تکامل یافته است.
با یافتن فسیل‌های تیمورلنگی آنها امیدوارند که بتوانند این معما را حل کنند و دریابند چرا تیرانوسورها چنین جثه عظیمی یافته اند: “ویژگی‌های استخوانی تیمورلنگی در تی-رکس هم دیده می‌شود. این ویژگی‌های در حال تکامل به تی-رکس امکان داده بود که در راس هرم غذایی جانوری، چنین برتری بی چون و چرایی داشته باشد.”
به عقیده محققان، کلید کشف موضوع، گوش و مغز تیمورلنگی است.

درباره نویسنده

تیم تحریریه علمنا

دیدگاه شما چیست