آخرین اخبار

گزارش تصویری بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی (بخش۱)

نوشته شده توسط تیم تحریریه علمنا

صبح امروز (۱۷ اسفند ماه ۹۴) بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی به کار خود پایان داد.
در زیر گزارش تصویری اختصاصی علمنا از این رویداد را میتوانید مشاهده کنید.

گزارش تصویری بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی گزارش تصویری بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی گزارش تصویری بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی گزارش تصویری بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی گزارش تصویری بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی گزارش تصویری بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی گزارش تصویری بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی گزارش تصویری بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی گزارش تصویری بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی گزارش تصویری بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی گزارش تصویری بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی گزارش تصویری بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی

درباره نویسنده

تیم تحریریه علمنا

دیدگاه شما چیست