طبیعت و محیط زیست

بومیان آمریکا از خویشاوندان مرد کنویک بوده‌اند

نوشته شده توسط میراحمد حقی

دانشمندان در سال گذشته ژنتیک مرد کنویکی را بعد از دو دهه از کشف اسکلت آن مورد بررسی قرار دادند و متوجه شدند که اگرچه این یافته باستان شناسی از نظر ریخت‌شناسی جمجمه همانند مردم پلی‌نزی است، باری از نگاه ژنتیک به بومیان آمریکایی نزدیک است.
دانشمندان می گویند، مرد ۸۵۰۰ ساله ِکنویکی که هنگام کشف آن گفتوگوهای فراوانی را در ایالت واشینگتن، برنگیخته بود، از نگاه ژنتیکی خویشاوند بومیان آمریکاست. از زمان کشف این اسکلت در سال ۱۹۹۶، بومیان آمریکایی آن را متعلق به خودشان می دانستند و در خواست داشتند تا برای مراسم خاکسپاری، اسکلت را به آنان بازگردانده شود.
آری، برخی از دانشمندان با نگاه به ریخت شناسی جمجمه براین باور بودند که این اسکلت باید بیشتر هم‌خانواده با بومیان پلی‌نزی‌ها یا بومیان ژاپن که آینو خوانده می شوند، باشد.
مارتین ریسموسن از دانشگاه کوپنهاگ و همکارانش، DNA مرد کنویک را از اسکلت آن جدا کرده و برای نخستن بار مورد آنالیز قرار دادند. آنها در یافتند که مرد کنویکی از این چهارچوب نگاه، بیشتر به بومیان شمال آمریکا نزدیک است تا دیگر گروه‌های اجتماعی زنده در زمان حاظر. جالب اینجاست که دو نفر از کسانی که ‌DNA خود را برای مقایسه بومیان زنده با مرد کنویکی اهدا کرده بودند در سال ۲۰۰۴ برای دریافت اسکلت و خاکسپاری به روش بومیان، اعاده دعوای حقوقی کرده بودند ولی نتوانستند ثابت کنند که این اسکلت مربوط به نیاکان آنان است.
البته هنوز هم بررسی‌های بیشتری مورد نیاز است تا تعیین کنیم که اگر این اسکلت با بومیان آمریکا خویشاوندی دارد به کدام گروه نزدیک‌تر است.

درباره نویسنده

میراحمد حقی

دیدگاه شما چیست