آخرین اخبار

فناوری سلولهای بنیادین جایگزین مطالعات سم شناسی شد

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

با پشتیبانی مادی و معنوی صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوران کشور؛ فناوری سلولهای بنیادین مدل جایگزین در مطالعات سم شناسی شد…

جمعی از پژوهشگران به سرپرستی دکتر “محمد عبداللهی” استاد و محقق دانشگاه علوم پزشکی تهران با پشتیبانی مادی و معنوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور مطالعه “استفاده از فن آوری سلولهای بنیادین به عنوان یک مدل جایگزین در مطالعات سم شناسی جهت ارزیابی مکانیسمهای سلولی و مولکولی دخیل در سمیت عوامل سمیت زای محیطی” انجام دادند.
هدف اصلی این پژوهش جداسازی، کشت و تولید سلول های بنیادی جنینی برای استفاده در مطالعات سم شناسی و داروشناسی بوده است.
سلولهای بنیادی جنینی، سلولهای چند ظرفیتی هستند که از جنین در مراحل اولیه تکوینی تهیه می شوند و ویژگی های منحصر به فردی مانند توانایی تمایز به انواع رده های سلولی را دارا می باشند، بنابراین استفاده از آنها در آزمایشات داروشناسی و سم شناسی در طی سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
از طریق تمایز این سلولها به رده های خاص سلولی، مانند عصبی و قلبی می توان به اهداف سلول درمانی و نیز ایجاد تغییرات ژنی هدفمند ‏رسید.
نتایج این پژوهش منجر به مدل سازی آزمایشات سم شناسی با استفاده از سلول های بنیادی جنینی، مزانشیمال، لنفوسیتی و اسپرم در زمینه های باروری، سمیت تکاملی، و سم شناسی محیطی شده و همچنین چندین مقاله علمی در نشریات معتبر به چاپ رسیده است

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست