علوم پایه

برخورد‌های مرموز در LHC

نوشته شده توسط سید محمد حسین خلیلی

دو گروه مختلف از فیزیک‌دانان در آزمایشگاه بزرگ سرن به تازگی با یک مورد عجیب در نتایج آشکار سازی شده توسط اطلس و CMS مواجه شده‌اند. قسمتی از ایم نتایج را نمی‌توان با مدل استاندارد ذرات توضیح داد.
در این نمودار نقاط سیاهی وجود دارد که رویداد‌ها ثبت شده توسط آشکار ساز را نشان می‌دهد و در کنار آن یک منحنی قرمز رنگ وجود دارد که مقادیر مورد انتظار در مدل استاندارد را نشان می‌ده. دو نقطه سیار در این نمودار نمایش داده شده است که بر روی خط قرمز قرار نمی‌گیرد و اختلاف زیادی با آن دارد.

physicistsof

آیا ممکن است این نشانی از پیدا شدن یک ذره یا شاید هم دو ذره جدید باشد؟
دانشمندان جواب‌هایی احتمالی برای آن در نظر گرفته اند. از جمله ممکن است یک نسخه سنگین تر از بوزون‌ هیگز باشد.
در ماه‌های آینده با انجام آزمایش‌ها بیشتر و بدست آمدن داده های بیشتری امید است که به راز این نقاط عجیب در نمودار‌ها پی‌برده شود.

درباره نویسنده

سید محمد حسین خلیلی

دیدگاه شما چیست