طبیعت و محیط زیست

دما چه طور جنسیت را در تمساح ها تعیین می کند

نوشته شده توسط محیا فراهانی

جنسیت جنین بعضی از خزندگان مانند کروکودیل ها و برخی از لاک پشت ها به صورت وابسته به دما تعیین می شود. یعنی دمای محدوده تخم های در حال رشد، جنسیت افراد را تعیین می کند. گروهی بین المللی طی تحقیقی مشترک، متوجه شدند که پروتئین حساس به دمای TRPV4 با تعیین جنسیت وابسته به دما(TSP) در تمساح آمریکایی مرتبط است.

جنسیت جنین بعضی از خزندگان مانند کروکودیل ها و برخی از لاک پشت ها به صورت وابسته به دما تعیین می شود. یعنی دمای محدوده تخم های در حال رشد، جنسیت افراد را تعیین می کند. گروهی بین المللی طی تحقیقی مشترک، متوجه شدند که پروتئین حساس به دمای  TRPV4 با تعیین جنسیت وابسته به دما(TSP) در تمساح آمریکایی مرتبط است.

تمساح

تخم و بچه تمساح آمریکایی تازه متولد شده نشان داده شده است.

جنسیت بعضی از خزندگان مانند کروکودیل ها و برخی از لاک پشت ها به صورت وابسته به دما تعیین می شود. یعنی دمای محدوده تخم های در حال رشد، جنسیت افراد را تعیین می کند. مثلا در تمساح آمریکایی خوابیدن روی تخم در دمای ۳۳ درجه بیشتر منجر به تولید نر و در دمای ۳۰ درجه بیشتر منجر به تولید ماده می شود. گروه تحقیقاتی بین المللی طی مطالعه ای مشترک میان ژاپن و ایالات متحده متوجه شدند که پروتئین حساس به دمای TRPV4 با تعیین جنسیت وابسته به دما(TSP) در تمساح آمریکایی مرتبط است. و این تحقیق در نشریه گزارشات علمی به چاپ رسیده است.
این تیم تحقیقاتی ، فرآیند مولکولی چگونگی تعیین جنسیت به وسیله دما را بررسی کردند.
در بررسی این تیم با استفاده از تمساح آمریکایی متوجه شدند که پروتئین حساس به دمایی به نام TRPV4 داخل غدد جنسی تمساح در حال نمو در داخل تخم وجود دارد. در تمساح، TRPV4 به دماهای گرم یعنی حدود سی و چند درجه پاسخ می دهد و می تواند مسیر سیگنال دهی داخل سلولی را به وسیله القای جریان کلسیم به داخل آن فعال کند.
مطالعه اخیر همچنان نشان می دهد که با نوعی مهار فارماکولوژیکیِ عمل پروتئین TRPV4 در درون تخم های در حال رشد و نمو، ژن های مهم برای ایجاد کردن جنس نر ( مانند ژن های کد کننده هورمدننآ«تی مولرین و SOX9) تحت تاثیر قرار می گیرند و هم چنین مونث سازی در دماهای تولید کننده جنس نر هم مشاهده شده است. با توجه به این نتایج بانیان این مطالعه نشان دادند که TRPV4 می تواند مسیر تعیین جنسیت در غدد جنسی نر را در سطح مولکولی د رهنگام تعیین جنسیت وابسته به دما در تمساح ها تحت تاثیر قرار دهد.
این مورد اولین گزارش ثابت شده از یک مولکول زیستی در رابطه با تنظیم چنین مکانیسم یگانه ای در رابطه با تعیین جنسیت وابسته به دماست.
یکی از هدایت کنندگان اصلی این مطالغه بیان داشته است: گاهی اوقات خزندگان موارد سختی برای مطالعه هستند اما ما از به دست آوردن چنین نتایج جالبی و روشن کردن بخشی از فرآیند تعیین جنسیت به واسطه دما در تمساح ها خوش حال هستیم. ما هنوز زمینه مطالعه گسترده ای داریم، اما اینکه نتایجمان چه طور با گوناگونی و تکامل گونه های دیگر TSDمرتبط است، بسیار برایمان جالب توجه خواهد بود.
یکی دیگر از مسئولین مطالعه گفته است:
موجودات زنده ای که سیستم تعیین جنسیت به واسطه دما را کسب کرده اند، احتمالا نسبت به تغییرات محیطی مثل پدیده گرمایش جهانی در معرض خطر بیشتری قرار دارند. در مطالعات آینده، دوست داریم بدانیم که چگونه یک عامل محیطی متغیر، مثل دمای روی تخم خوابیدن توانسته خودش را به عنوان عامل تعیین کننده جنسیت تثبیت کند.

درباره نویسنده

محیا فراهانی

دیدگاه شما چیست