آخرین اخبار

نتایج جدید در زمینه گداز فازها

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

نتایج جدیدی در زمینه گداز فازها در نظریه کرومودینامیک کوانتوم، از تحقیقات پژوهشگران دانشگاه تهران استخراج و ارایه شد…

هادی قلیان اول، دانشجوی پردیس علوم دانشگاه تهران٬ موفق به ارایه نتایج جدیدی در زمینه گداز فازها در نظریه کرومودینامیک کوانتومی شد.
نتایج این پژوهش که با راهنمایی دکتر عباس‌ علی صابری انجام‌شده است، به توصیف هندسی انتشار ذرات و گداز فازها در مکانیک کوانتومی و نظریه میدان‌های کوانتومی می‌پردازد.
در این تحقیق، پس از مرور نظریه کرومودینامیک کوانتومی شبکه‌ای، به بررسی گدازهای فاز در کرومودینامیک کوانتومی (QCD) و تلاش برای تشخیص نوع گداز پرداخته‌ شده است و با معرفی هندسه فراکتالی، نظریه تراوش و حلقه پولیاکوف به عنوان پارامتر نظم به بررسی رویکرد هندسی، به این گداز فازها پرداخته شده است.
ارایه نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه تحقیقات بیشتر در این خصوص را برای پژوهشگران حوزه نظریه مذکور بگشاید.

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست