آخرین اخبار

انتشار کتاب «آواشناسی آکوستیک و شنیداری»

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

کتاب «آواشناسی آکوستیک و شنیداری» توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران منتشر شد…

کتاب « آواشناسی آکوستیک و شنیداری » نوشته کیث جانسون، ترجمه زهرا محمودزاده، عضو هیئت علمی ایرانداک و رحیمه روح‌پرور، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به چاپ رسید.
این اثر شامل دو بخش است. بخش اول که به مبانی آواشناسی آکوستیک اختصاص یافته است، شامل پنج فصل با عناوین مبانی آکوستیک و صافی‌های آکوستیکی، نظریه آکوستیکی تولید گفتار، پردازش دیجیتالی سیگنال، مبانی شنوایی، درک گفتار است و بخش دوم که به تجزیه و تحلیل گفتار اختصاص دارد، شامل چهار فصل با عناوین واکه‌ها، سایشی‌ها، انسدادی‌ها و سایشی‌ها، خیشومی‌ها و کناری‌ها است.
کتاب آواشناسی آکوستیک و شنیداری در هزار نسخه و ۳۴۶ صفحه به چاپ رسیده است.

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست