آخرین اخبار

اعطای ۵۰ گرنت پژوهشی به محققان تراز اول کشور

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

اعطای ۵۰ گرنت پژوهشی به محققان تراز اول کشور از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی صورت گرفت…

 اعطای پژوهانه یا گرنت پژوهشی یکی از برنامه‌های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (بنیاد ملی علم ایران) در راستای حمایت از آن دسته از محققان تراز اولی است که شرایط اعطای کرسی پژوهشی بر اساس دستورالعمل مصوب را درارا نبوده اما دارای مدارج علمی بالا و برنامه راهبردی پژوهشی مناسب هستند.
در حال حاضر این پژوهانه به دو شکل ملی و بین المللی به محققان اعطا می‌شود.
پژوهانه (گرنت) ملی: این پژوهانه به پژوهشگران ایرانی شاغل در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخل کشور اعطاء می‌شود.
پژوهانه (گرنت) بین المللی: این پژوهانه به پژوهشگران ایرانی خارج از کشور اعطاء می‌شود. این دسته از پژوهشگران و فناوران می‌بایست در سازمان‌ها، دانشگاه‌ و یا مراکز پژوهشی معتبر وزارت علوم شاغل باشند.
زینب فرهادی دبیر کارگروه کرسی و گرنت پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی درباره تعداد گرنت پژوهشی که از ابتدای فعالیت این کارگروه به محققان کشور تعلق گرفته اظهار کرد: تا کنون ۵۰ گرنت پژوهشی به پژوهشگران عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور با حداقل مرتبه استادیاری و دارای توانمندی‌های پژوهشی ویژه با هدف کمک به ایجاد ظرفیت‌های علمی و فناوری جدید اعطاء شده است.
وی ادامه داد: بعد از تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی درخواست در کارگروه تخصصی بررسی شده و با پذیرش و تایید درخواست تفاهم نامه همکاری امضا می‌شود. صاحبان پژوهانه گزارش عملکرد خود را پس از پایان یک سال بعد از عقد تفاهم نامه ارائه می‌دهند همچنین گزارش عملکرد سالانه ارائه شده مجری پژوهانه،توسطکارگروه بررسی و در صورت ضرورت برای یک فرد متخصص در آن رشته ارسال و پس از کسب نظر مشورتی در رابطه با ادامه یا توقف پژوهانه تصمیم گیری می شود.

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست