اخبار ایران و جهان طبیعت و محیط زیست مقالات

مروری بر ۲۰۱۵: تاریخ ها و مکان های جدیدی برای آغاز اهلی شدن سگ ها

نوشته شده توسط محیا فراهانی

امسال دانشمندان DNA تکه استخوان دنده ی ۳۵۰۰۰ ساله ای از گرگی بسیار قدیمی را آزمایش کردند. نتایج نشان می دهند که ممکن است سگ ها در حدود ۴۰۰۰۰ سال پیش اهلی شده باشند.
بررسی ژنتیکی یک استخوان دنده از گرگی قدیمی اظهار داشت که گرگ ها و سگ ها در زمانی بین ۲۷۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ سال است که از یکدیگر جدا شده اند. شواهد جدید احتمال قدیمی بودن اهلی شدن سگ ها را قوت می بخشد یعنی تقریبا به زمان انقراض انسان های نئاندرتال . اما طبق نظر ژنتیک دان مسئول این پروژه این امکان نیز وجود دارد که این اعضای اولیه گروه سگ ها، رام نشده و یا با انسان ها زندگی نمی کرده اند.
در مطالعه ای منتشر شده در ماه اکتبر، نوشته شده که اولین اهلی شدن سگ ها احتمالا نزدیک نپال و مغولستان امروزی رخ داده است. بررسی ۱۸۵۸۰۵ مارکر ژنتیکی نشان داد که سگ های امروزی آسیای مرکزی، گوناگون تر از سگ های نواحی دیگرند. مکان های پیشنهادی قبلی برای اولین اهلی شدن سگ ها شامل خاورمیانه، اروپا، آفریقای شمالی و سیبری بوده است.

درباره نویسنده

محیا فراهانی

دیدگاه شما چیست