اخبار ایران و جهان مقالات

چرا بعضی از رنگین کمان ها قرمز رنگ هستند؟

نوشته شده توسط رضا ماه منظر

آیا می دانستید قطرات بارانی که منجر به ایجاد رنگین کمان می‌شوند، در ایجاد رنگین کمان‌هایی با رنگ قرمز و زرد نقشی اصلی را ندارند؟!
بعضی از رنگین کمان ها دارای تمامی رنگ های منتشر شده از طیف خورشید نیستند. درگزارشی کهسازمان ژئوفیزیک آمریکا به تازگی منتشر کرده، گفته شده به طور معمول تنها کسری از نور تابیده شده‌ی خورشید از بالای افق، توسط قوس رنگین کمان مشخص می‌شود.
رنگین کمان زمانی پدیدار می گردد که نور خورشید از میان قطرات آب موجود در هوا عبور کند. از آنجایی که بخش های مختلف نور خورشید- طول موج های مختلف- هنگام برخورد با قطرات آب به میزان خاصی دچار شکستگی می‌شوند که به صورت یک قوس بزرگ در آسمان پدیدار می گردند.
در بعضی موارد نادر، رنگین‌کمان تنها شامل چند طیف محدود از نور خورشید می‌شود. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که چند رنگه شدن و یا تک رنگ شدن رنگین کمان به واسطه‌ی ابعاد، دما و به دنبال آن میزان شکست نور خورشید در قطرات آب بستگی دارد.
دانشمند اتمسفر شناس، جان ریکارد از مرکز ملی هواشناسی تولزو واقع در کشور فرانسه، به همراه همکارانش، اقدام به جمع آوری و فهرست بندی صدها عکس گوناگون از رنگین‌کمان‌ها نموده‌اند. آنها دریافتند موقعیت خورشید در آسمان، نقش بسیار کلیدی‌تری نسبت به آنچه پیش از این تصور می‌شد را بر عهده دارد.
در طی غروب خورشید؛ نور، مسافت بیشتری را – نسبت به زمانی که خورشید در راس آسمان قرار دارد- درون اتمسفر طی می کند.
نور در هنگام عبور از اتمسفر بخشی از رنگ‌های طیف آبی خود را در آسمان پراکنده می‌سازد. اما در هنگام غروب به دلیل افزایش مسیر حرکت نور تا چشم بیننده، علاوه بر طیف آبی، بخشی از رنگهای طیف قرمز نیز در آسمان پراکنده می گردند. لذا زمانی که نور خورشید در هنگام غروب به قطرات باران بر خورد می کند، غالبا طیف زرد و قرمز پراکنده می شود که به صورت رنگین کمانی تک یا چند رنگ قابل رویت است.

درباره نویسنده

رضا ماه منظر

دیدگاه شما چیست