اخبار اخبار ایران و جهان طبیعت و محیط زیست

نقش و نگارهای زیبا بر روی سطح یخ زده دریاچه

نوشته شده توسط میراحمد حقی

این روزها ویدیویی از نقش و نگارهای طبیعی ایجاد شده بر سطح یخ زده یک دریاچه که گویی در ایالت یوتا در آمریکا جای دارد، در فضای مجازی دست به دست می شود. گمان می رود این نقش و نگارها از کنارهم قرار گرفتن بلورهای درشت یخ ساخته شده باشند. رخداد این نگارگری زیبا در روی یک دریاچه یخ زده، فرضیات و نظریات بسیاری را پیرامون چرایی و چگونگی این رویداد برانگیتخته است. برخی می گویند که شاید به خاطر گونه‌ای جلبک نادر در آب دریاچه باشد و گروهی آن را یک ایده بازاریابی می خوانند و گروهی هم آنرا ویدیویی می دانند که چند نوجوان برای شوخی و مزاح ساخته باشند. باری، نظریه‌ای که می تواند بیشتر به حقیقت نزدیک باشد، حضور نوعی پروتئین ضدیخ طبیعی در آب است. این می تواند جلوی یخ زدن آب را بگیرد و رویدادی به این زیبایی را منجر شود.
ویدیویی که در اینجا می بینید هم یکی از این نقش و نگارها را به نمایش می گذارد.

درباره نویسنده

میراحمد حقی

دیدگاه شما چیست