آخرین اخبار

کنفـرانس علـمی گـل و گیاهـان زینتـی

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

اولیـن کنفـرانس علـمی شـاخص ها، ظـرفیـت تـولیـد و صـادرات گـل و گیاهـان زینتـی در استـان های مازنـدران، گیـلان و گلستـان برگزار می شود…

اولیـن کنفـرانس علـمی شـاخص ها، ظـرفیـت تـولیـد و صـادرات گـل و گیاهـان زینتـی در استـان های مازنـدران، گیـلان و گلستـان با محوریت نقش و جایگاه توسعه فعالیت های تولید و صادرات گل و گیاه در اشتغال و توسعه پایدار در بخش گل و گیاهان زینتی، استانداردسازی فعالیت های تولید و صادرات گل و گیاهان زینتی، جایگاه فعالیت های اقتصادی در توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه گل و گیاهان زینتی، کاهش موانع و ایجاد تسهیلات در حوزه تولید و صادرات گل و گیاهان زینتی،  بررسی پیشینه گل و گیاه در فرهنگ ایرانی، نقش آمایش سرزمین در توان سنجی مناطق برای کاربری گل و گیاهان زینتی،    رویکرد آینده پژوهانه به جایگاه تولید و صادرات گل و گیاهان زینتی در کشور و غیره برگزار می شود.
شایان ذکر است این کنفرانس در تاریخ ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه به مدت دو روز در دانشگاه علمی وکاربردی سلمان شهر برپا خواهد شد و علاقه مندان می توانند چکیده مقالات خود را تا تاریخ ۳۰ دی ماه به این آدرس Email:tarvijeelm@gmail.com ارسال کنند.

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

۱ دیدگاه

دیدگاه شما چیست