آخرین اخبار

کنگره واکاوی آموزش پرستاری

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

کنگره واکاوی آموزش پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود…

آموزش پرستاری قدمتی ۱۰۰ ساله در ایران دارد ولی در دوره های مختلف دچار تحولات و تغییراتی در نظام آموزشی براساس مقتضای زمان شده است. با توجه به اهمیت ویژه ی آموزش پرستاری در ایران، کنگره واکاوی آموزش پرستاری به منظور واکاوی آموزش این رشته و توسعه و تبادل دانش در حوزه آموزش پرستاری و بحث پیرامون تجربیات موجود و دستیابی به راهکارهای حل مشکلات مربوط به آموزش پرستاری برگزار می گردد.
از جمله محورهای این کنگره می توان به ساختار نظام آموزشی پرستاری، نظام پذیرش دانشجو، آموزش در مقاطع تکمیلی، آینده پژوهی در آموزش پرستاری، نوآوری های آموزش پرستاری و بازتاب آموزش نظری در بالین اشاره کرد.
این کنگره در تاریخ ۱۵ الی ۱۷ دی ماه در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

 

 

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست