آخرین اخبار

دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها در دانشگاه تبریز برگزار می شود…

واژه توسعه پایدار اولین بار به طور رسمی‌توسط کمیته جهانی محیط زیست در سال ۱۹۸۶در گزارش (آینده مشترک ما) مطرح شد و در اواسط دهه ۱۹۹۰بدین ترتیب شکل گرفت که رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی به گونه‌ای صورت گیرد که سرمایه‌های زیست محیطی و نیازهای توسعه برای نسل آینده را دچار نقصان نسازد. هم اکنون بیش از سه دهه از توجه جهانی به موضوع حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و حدود دو دهه از مباحث پیرامون توسعه پایدار میگذرد. توسعه پایدار به عبارتی مدیریت و نگهداری منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست و جهت بخشی تحولات وساختار اداری در راستای استفاده بهینه در بخش گردشگری است، به طوری که تأمین مداوم نیازهای بشری و رضایتمندی نسل حاضر و نسل های آینده را تضمین کند. چنین توسعه پایداری (در محورهای کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری) با حفاظت زمین، آب وذخائر ژنتیکی گیاهی وجانوری همراه است، تخریب زیست محیطی به همراه ندارد، از فناوری مناسب استفاده می کند، از نظر اقتصادی بالنده وپایدار و از نظر اجتماعی مورد قبول است. در این راستا دستیابی به توسعه پایدار هم اکنون در دستور کار همه کشورهای جهان قرار دارد و همه دولت ها با توجه به زمینه های فرهنگی و اعتقادی خود تلاش دارند تا سهم خود را در این نهضت بزرگ جهانی ایفا نمایند. مهم ترین این دستاوردها طی چند دهه اخیر توجه به این نکته است که برای سلامت کره زمین باید ((جهانی )) اندیشید و ((محلی)) عمل نمود، زیرا که برنامه ریزی جهت دست یابی به توسعه پایدار باید به عنایت به توان ها و محدودیت های محلی صورت پذیرد تا نتیجه مطلوب تری حاصل گردد. نظام طبیعت بر مبنای تعادل چرخه های بیو ژئو شیمی پایدار است و هر عامل بر هم زننده تعادل در بیوم ها سبب کاهش راندمان و بازده طبیعی اکو سیستم ها خواهد شد. موجودات زنده و طبیعت جزء لاینفک یکدیگر بوده و پویایی آنها در گرو بر قراری تعادل بین آنهاست. بهره برداری بی رویه و غیر اصولی بدون در نظر گرفتن توان اکولوژیک منابع طبیعی سبب تغییرات درطبیعت و در نهایت نابودی اکو سیستم می گردد.
لذا امروزه توجه به پیامدهای صنعت گردشگری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی در سطح جهانی بسیار افزایش یافته است.
در همین راستا و با توجه به جنبه های بین المللی مقوله توسعه پایدار، کشور ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص خود، اکنون در مرحله ای از توسعه قرار گرفته است که تحت هر شرایطی باید مقولهتوسعه‌ پایدار را به طور جدی مورد توجه قرار دهد. تحقق این امر هم زمانی ممکن است که بتوانیم با فرهنگ سازی منابع طبیعی و محیط زیست خود را حفظ کرده و آنها را به نحو مطلوب بهره برداری نماییم. مسلماً بدون حفاظت از منابع آب، خاک، جنگل، مرتع، آبزیان و ذخایر ژنتیکی و بهره برداری بهینه از آنها با استفاده از فن آوریهای نوین نمی توان به توسعه پایدار و تولید مطمئنی در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دست یافت.
ازاین رو دبیرخانه کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با توجه به برگزاری موفق اولین دوره کنفرانس در دانشگاه هنر اسلامی تبریز و بازتاب بسیار گسترده آن در نظر دارد با بهره گیری از تجارب گذشته ، اساتید بزرگوار دانشگاه های معتبر ایران و جهان و نهادهای علمی پژوهشی دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری را برگزار نماید.این کنفرانس باشعارتوسعه پایدار راهی به سوی توسعه آینده” فرصتی برای گردهمایی صاحبنظران، متخصصان واندیشمندان درحوزه کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری پایدار است. برگزاری این کنفرانس امکان تبادل نظر و ایجاد ارتباط علمی با دانشگاه ها و مراکز تخصصی کشور و جهان درزمینه مفاهیم مشترک توسعه پایدار در بخش های کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری و سایر موضوعات مرتبط با محورهای کنفرانس را فراهم می سازد. تمرکز اصلی این کنفرانس بر شناخت فرصت ها و چالش های پیش روی صنعت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری و تلاش برای ارائه راهکار های علمی برای رشد و توسعه هر چه بیشتر این صنعت می باشد.
گفتنی است این کنفرانس بین المللی در تاریخ ۴ و  ۵ اسفندماه در دانشگاه تبریز برگزار می شود و علاقه مندان می توانند تا ۱۵ دی ماه مقالات خود را به دبیر خانه ارسال کنند.

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست