اخبار اخبار ایران و جهان

نوروساینس، می‌تواند ذهن یک مگس را بخواند

نوشته شده توسط سید محمد حسین خلیلی

دانشمندان علوم اعصابِ دانشگاه نورث وسترن هم‌اکنون می‌توانند ذهن یک مگس را بخوانند. آن‌ها ابزاری را توسعه دادند که می‌تواند، ارتباط بین نورون‌ها را زمانی که در حال انجام یک رفتار و یا تجربه یک احساس مانند بوی یک موز هستند؛ را روشن کند. نقشه‌برداری از الگوهای ارتباط‌های عصبی می‌تواند بینشی از نحوه فرایندهای محاسباتی در مغز انسان را برای ما فراهم کند.
در یک مطالعه بر روی سه سیستم حسیِ مگس میوه، محققان با استفاده از مولکول‌های فلورسنت، با رنگ‌های مختلف نرون‌های درون مغز را نشانه‌گذاری کردند تا بتوانند اتصالات را در طول یک تجربه حسی ببینند.
سیناپس‌ها نقاط ارتباطی هستند که نورون‌ها اطلاعات را در آنجا تبادل می‌کنند. تکنیک نشانه گذاری فلورسنت به دانشمندان برای اولین بار این اجازه را می‌دهد، سیناپس‌های فعال در یک رفتار پیچیده مثل اجتناب از گرما را شناسایی کنند. سیگنال‌های فلورسنت برای چند ساعت پس از رویداد ارتباطی موجود هستند و اجازه می‌دهند محققان فعالیت‌های مغزی را بعدازآن در زیر میکروسکوپ مطالعه کنند.
مارکو گالیو، سرپرست این گروه محقق می‌گوید: «بسیاری از محاسبات که در مغز آنجا می‌گیرد در سطح سیناپس‌ها است. جایی که نورون‌ها با هم حرف می‌زنند. روش ما این فرصت را می‌دهد که سیناپس‌های درگیر در یک ارتباط در طول یک رفتار خاص یا تجربه یک احساس را ببینیم.»
با خواندن سیگنال‌های فلورسنت محققان توانستند احساس گرما یا سرما و همچنین احساس بوی موز را در مگس تشخیص دهند. جزئیات این روش که می‌تواند برای مدل‌های دیگر نیز استفاده شود در ژورنال ماهیت ارتباطات (Nature Communications) در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۵ منتشره شده است.

درباره نویسنده

سید محمد حسین خلیلی

دیدگاه شما چیست