آخرین اخبار

سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود…

رویکردهای نوین عمران، معماری و شهرسازی را می توان تأکیدی برکاربست رویکردهای نوین به انسان ، معمار و شهرسازی دانست که اصالت هایی همچون اجتماع در مقابل فرد، اخلاق در مقابل منافع و کیفیت در مقابل کمیت از پارادایم های مشترک آن به حساب می آیند.براین اساس، اندیشه در باب الگوهای توسعه شهری مستلزم تقید توسعه دریک محدوده کالبدی به نام” شهر” است که جنبه ای از فرایند توسعه را دربرمی گیرد که با التفات بر متغیرهای مرتبط با زندگی شهری شکل می گیرد. انسان از آغاز خلقت همواره به دنبال سرپناه بوده که به تدریج با ایجاد تمدن بشری مساله ایجاد راه و گذرهای مو اصلاتی پیش آمد است. پس از آنکه انسان مراحل اولیه تنازع بقا را پشت سر گذاشت و وابستگی او به طبیعت به طور نسبی کاهش پیدا کرد با افزایش ارتباطات اجتماعی بین انسان ها و ویژگی های جوامع شهری امروز سبب ناپایداری میان او، محیط طبیعی و مصنوع شده و جامعه مدنی امروز را با مشکلاتی چون زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، اقتصادی و کالبدی  مواجه کرده است. با رشد فزاینده بشر وایجاد تحول های ساختاری درنوع زندگی، سازوکارها تغییریافته تا آنجا که امروزه دیده می شود انسان به معماری چیره دست درشکل دهی فضاهای پیرامون خود تبدیل گردیده است. شهر پایدار برآمده از فرآیند توسعه ای است که ذهنیت و امکان ارتقای همیشگی سلامت اجتماعی، اقتصادی بوم شناسانه شهر و منطقه را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل ساخته است. موضوع عمران، معماری و توسعه شهری از جمله مباحث مهم در عصر حاضر است لذا در راستای تحقق توسعه پایدار شهری می بایست شرایطی فراهم شود تا امکان بسترسازی در زمینه مباحث عمران و معماری نیز فراهم گردد. عمران و توسعه امریست اجتناب ناپذیر و نمی توان از آن دوری جست.بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، جمعیت شهری ایران در طول ۹۰ سال گذشته حدود ۲۶ برابر افزایش یافته در حالیکه جمعیت روستایی رشدی ۳ برابر داشته است. آنچه مسلم است حرکت به سوی توسعه و آبادانی زمانی محقق خواهد شدکه زیرساخت های علمی و عملی موجودباشد، دانشگاه ها، سازمان های مهندسی و سایردستگاه های اجرایی ضامن و مجری ایجاد این زیرساخت ها می باشند.
از این رو دبیرخانه کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری با توجه به برگزاری موفق دوره های قبلی کنگره در دانشگاه هنر اسلامی تبریز و بازتاب بسیار گسترده آنها در نظر دارد با بهره گیری از تجارب گذشته ، اساتید بزرگوار دانشگاه های معتبر ایران و جهان و نهادهای علمی پژوهشی سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری را در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار نماید. این کنگره به دنبال آن است که با گردهم آوردن صاحب نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، سیاستگزاران و مدیران، سازمانهای ذی ربط و علاقه مند، مهندسین مشاور و متخصصان و علاقه مندان موضوع عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ، به تبیین مفاهیم و اهداف آن بپردازد .و فرصتی مناسب برای تبادل  اطلاعات و ارائه ی یافته های پژوهشی نوین در زمینه ی  عمران، سازه ، معماری و توسعه شهری باشد. این کنگره باشعار “توسعه شهری راهی به  سوی توسعه آینده” فرصتی برای گردهمایی صاحب نظران،متخصصان واندیشمندان درحوزه معماری، سازه وتوسعه شهری است. برگزاری این کنگره امکان تبادل نظر و ایجاد ارتباط علمی با دانشگاه ها و مراکزتخصصی کشور و جهان درزمینه مفاهیم مشترک معماری، سازه، مدیریت شهری، فنآوری های نوین، تاثیرسازه درشکل گیری معماری و سایرموضوعات مرتبط با محورهای کنگره را فراهم می سازد. بر این اساس، دبیرخانه سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری با افتخار از تمامی متخصصان، کارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراکز علمی ، تحقیقاتی و صنعتی دعوت می نماید با شرکت در برنامه های متنوع این کنگره در این رویداد مهم بین المللی مشارکت نموده وبا ارائه آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی خود، زمینه دستیابی به اهداف فوق را فراهم سازند.
شایان ذکر است: آخرین مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه ۱۷ آذر ماه؛ و پس از اعلام نتایج داوری در ۲۱ این ماه شرکت کنندگان می بایست در ۲۵ آذر ماه نسبت به ثبت نام اقدام کرده و سپس در تاریخ ۸ الی ۱۰ دی ماه در این کنگره شرکت کنند.

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست