آخرین اخبار

ثبت بین المللی اختراعات

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

مخترعان برای نسبت بین المللی اختراعات خدمات ویژه دریافت می کنند…

در دنیای امروز دستیابی به تکنولوژی‌های نو و اقتصاد دانش‌بنیان یکی از شاخص‌های توسعه و پیشرفت ملل محسوب می‌شود و برای ایجاد انگیزه در بین محققین و مخترعین و واحد های تحقیق و توسعه یکی از راهکارهای مفید، ایجاد نظام حمایتی در قالب اختراعات است. در واقع اختراعات جزئی از دارایی‌های فکری هستند که امروزه از سرمایه‌های اصلی هر کشور محسوب می‌شوند.
در این راستا حمایت مادی و معنوی از مخترعان و کمک به ثبت بین‌المللی اختراعات از جمله خدمات ویژه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی سال‌های اخیر بوده است. از اواخر سال ۸۵ برنامه‌ریزی برای ایجاد فرآیندها و تهیه شیوه نامه‌های اجرایی لازم در خصوص نحوه حمایت و کمک به ثبت بین‌المللی اختراعات محققان، پژوهشگران و مخترعان کشور با ایجاد کارگروه ثبت اختراعات متشکل از اساتید مطلع و صاحب‌نظر در حوزه‌های مختلف مالکیت فکری آغاز شد و تا کنون ۴۵ ثبت بین‌المللی اختراع با حمایت صندوق انجام شده است.
البته از مهمترین اقدامات کارگروه یادشده تدوین دستورالعمل حمایت از ثبت بین‌المللی اختراعات، تدوین فرآیند حمایت از ثبت بین‌المللی اختراعات و نیز تعیین اولویتهای مورد نظر صندوق در حمایت از ثبت اختراعات است.
مهدیه حسین‌زاده دبیر کارگروه ثبت اختراعات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره فرآیند ثبت بین‌المللی اختراع گفت: مطابق قوانین ثبت بین‌المللی، اختراع بایستی ظرف مدت ۱۲ ماه از زمان ثبت اظهار نامه در اداره ثبت اختراعات کشورهای دیگر فایلینگ شود در غیر این صورت اختراع واجد ویژگی جدید بودن است.
وی اظهار کرد: بعد از بررسی نظرات داوران و در صورت تایید درخواست جستجو جهت جدید بودن اختراع آغاز می‌شود، اگر اختراع قابلیت ثبت داشت عقد قرارداد با مخترع و فایل کردن اختراع انجام شده و در نهایت بررسی ثبت بین‌المللی و ثبت آن در صورت پذیرش انجام می‌شود.
همچنین توجه به این نکته نیز ضروری است که از مزایای ثبت اختراع، عدم افشای نتایج با ارزش حاصل از تحقیقات شرکت‌های دانش‌بنیان و یا پایان‌نامه‌های دانشجویی در قالب مقاله؛ و کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران و نخبگان علمی و صنعتی است.
در حال حاضر اولویت‌های مورد نظر صندوق در زمینه حمایت از ثبت بین‌المللی اختراعات شامل موارد زیراست:
برخورداری از قابلیت سرمایه‌گذاری و فروش، ایجاد زمینه برای توسعه اشتغال دانش بنیان، کمک به ایجاد و حفظ منافع اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور، برآورده کردن نیازهای حیاتی کشور، کمک به توسعه فناوریهای نوین و ثبت اختراعات ناشی از ایده‌های پرورش یافته در قالب طرحهای تحقیقاتی مورد حمایت صندوق.

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست