اخبار

آفرینش یک پویانمایی از اقیانوس جنوبگان بوسیله بزرگترین ابررایانه استرالیایی

نوشته شده توسط میراحمد حقی

شاید تصور کنید که دریاها و اقیانوسها، بیکرانه‌های آرام و آسوده، هستند که آرامش آن را تنها، ماهیان به هم می زنند. ولی این تصور، از حقیقت اقیانوس‌ها بسیار دور است. برای نمونه، آبهای پیرامون جنوبگان قاره، یکی از نیرومندترین جریان‌های آبی را در زمین در بر می گریند، که اثر بسیار شگرفی بر کرانه دریاها در سراسر زمین دارد.
پویانمایی زیر، نمایی از یکی از شگرفترین داده‌های موشکافانه در باره جریان آب در اقیانوس جنوبگان را نمایش داده است. برای ساختن این پویانمایی، داده‌ها، موشکافیها و ریزکاری‌های بسیاری به کار رفته است بگونه‌ای که پردازش هر ثانیه از آن، چند ساعت زمان برده است. در نظر داشته باشید که این پویانمایی بوسیله رایانه‌ای با سیستم عامل ویندوز ۹۵ پردازش نشده است، بلکه بزرگترین ابررایانه استرالیا – راجین، که به افتخار شینتو، خدای تندر، آذرخش و طوفان، نام گذاری شده است، کار پردازش این پویانمایی را به عهده داشته است.
گفته می شود، اقیانوس‌ها از لایه‌هایی از آبهای با چگالی متفاوت حاصل از محتوی نمک ِمحلول ِمختلف، ساخته شده‌اند که این بدین معنی است که چگالترین لایه، که همان شورترین لایه باشد، در زیر جای می گیرد. هنگام یخ زدن، آب نمک محلول را پس زده و آن را در آبهای پیرامونی رها می کند. بنابراین، از دیرباز آب‌های پیرامون جنوبگان قاره، سنگینتر بوده‌اند. گرمایش زمین در چنین شرایطی بدین معنی است که یخهای کمتری شکل خواهد گرفت، و در نتیجه تعادل پیچیده‌ای که در بین این لایه‌ها در طی هزاره‌ها و میلیونها سال شکل گرفته است، از بین خواهد رفت. از اینرو، ستبرای مهمترین لایه آبهای اقیانوسی که همان لایه سنگینتر است و در کف دریا جای دارد، بخاطر افزایش دما، کاهش می یابد، و این نتیجه مستقیم گرمایش کره زمین است.
چشمداشت دکتر اندی هوگ از هاب ِدانشگاه ملی استرالیا در ARC مرکز پیشرفته دانش سامانه آب‌وهوایی، که این پروژه را رهبری کرده براین است که این پژوهش به برخی از پرسش‌های پیچیده‌تر نیز پاسخ دهد. او بیان کرده بود که “دانشمندانی که این پویانمایی را دیده‌اند، از موشکافی‌ها و ریزه‌کاری‌های این ویدیو شگفت‌زده شده‌اند. این پویانمایی کمک می کند تا فهم و برداشت خود را از رخدادهایی که در نقاط دورافتاده که برای برداشت و پایش مستقیم خطرناک هستند، بهبود بخشیم و همینطور میتواند بر چرایی اینکه آبهای کف جنوبگان درحال ناپدیدشدن، شیرین‌شدن و گرم‌شدن هستند نیز، روشنی بیفکند. همچنین می‌تواند ما را کمک کند تا آینده این محیط را در نتیجه شرایط آب‌وهوایی ناشناس، پیشبینی کنیم.”

درباره نویسنده

میراحمد حقی

دیدگاه شما چیست