آخرین اخبار

بهبود زخم با بانداژهای هوشمند

نوشته شده توسط تیم رصد

به گزارش پایگاه خبری علمنا، محققان سوئیسی نوعی بانداژ هوشمند ساخته اند که دارای حسگرهای فلورسانس است. پزشکان و پرستاران  می توانند با بررسی این حسگر فرایند بهبود زخم بیماران خود را کنترل کنند.
زخم های باز به طور مرتب نیاز به کنترل داشته و از سویی دیگر پوشش آن نیز بیشتر اوقات با خطر عفونت مواجه می شود. به همین دلیل گروهی از محققان سوییسی یک بانداژ درخشان ساخته اند که به پرستاران  این امکان را می دهد که فرایند بهبود زخم را کنترل نمایند.

بانداژ هوشمند که Flusitex (بانداژ مجهز به حسگرهای فلورسنت) نام گرفته، توسط گروهی از محققان موسسه علم و فناوری زوریخ  EMPA،  مرکز میکروتکنیک الکترونیک سوییس و بیمارستان دانشگاهی زوریخ ساخته شده است.
هنگامیکه زخم به طور معمول فرایند بهبود را طی می کند، pH مایعات آن به ۸ می رسد و پس از آن روی ۵یا ۶ تثبیت می شود. این روند ادامه می یابد و با این وجود pH بین ۷تا ۸  دارای نوسان است.
درهرحال بانداژ شامل ترکیب مولکولی خاصی از کلراید بنزالکونیوم و پیرانین(نوعی ترکیب شیمیایی) است که باکتری های خطرناک از جمله «استافیلوکوک اورئوس» را در بانداژ از بین می برد. همچنین حسگرهای فلورسانس هنگامیکه در معرض مایعی با pH ۷.۵  قرار می گیرند، روشن می شوند.
برای آنکه پزشکان بتوانند نور فلورسانس را ببینند باید از نور مافوق بنفش روی بانداژ زخم استفاده کنند. و اگر کل این فرایند حاکی از روند عادی بهبود زخم بود، پزشکان می توانند بانداژ را تغییر ندهند.
دانشمندان امیدوارند روزی فرا رسد که بتوان با کمک دوربین موبایل و یک اپلیکیشن ساده نشانگر فلورسانس را خواند. که به این ترتیب  بیماران می توانندخود در خانه به انجام این فرایند بپردازند.

درباره نویسنده

تیم رصد

دیدگاه شما چیست