اخبار ایران و جهان فناوری

بشر باید تولید گازهای CO2 را متوقف کند

نوشته شده توسط سعید بهمنی

حتماً میدانید که کاشت هر اصله درخت می‌تواند تأثیر بسزایی در حفظ محیط زیست ما داشته باشد. این ایده بسیار خوبی است، اما باید بپذیریم که این راه، نمی‌تواند به اندازه کافی برای زمین و محیط زیست ما کافی باشد. یک مطالعه مبتنی بر شبیه سازی به تازگی مشخص کرده است کاشت هر درخت توسط بشر برای جبران ضرر گازهای Co2 کاملا غیر واقعی بوده و برای حل این مشکل باید این مزارع و درخت‌ها آن‌قدر بزرگ و وسیع باشند که در آن صورت اکو سیستم‌های زمین کلا تغییر خواهد کرد. راه دیگر نیز این است که درخت‌ها دیگر به هیچ وجه برای امور بشری استفاده نشوند.
طبق توافقنامه آب و هوایی پاریس، بشر با تغییر یک سوم اندازه جنگل‌های کل کره زمین، باعث تغییر اکو سیستم کره زمین شده است. با دوام ترین درخت‌های موجود بر روی زمین شامل آن‌هایی می‌شوند که توانایی پرورش و انتشار بهتری داشته و البته در جذب CO2 نیز بسیار بهتر عمل کنند.
بر اساس این مدل ارائه شده و پیش بینی منطقی آن، این بدان معنا نیست که بشر محکوم به فناست؛ اما نشان می‌دهد که در آینده‌ای نزدیک بشر یا باید برای تولید فضای سبز بر روی کره زمین بیش از حدی که فکر می‌کند، راه حلی بی اندیشد یا تولید گازهای گلخانه‌ای را تا حد زیادی کاهش دهد.
محققان معتقدند که بشر باید هم استفاده از سوخت‌های فسیلی را کاهش داده و هم با اجرای تکنیک های مختلف تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد و تنها به کاشت درخت اکتفا نکند! به عنوان مثال می‌توان با از بین بردن هرچه بیشتر زباله‌های مواد غذایی این مسیر را آغاز کرد. احیا جنگل‌های موجود بر روی کره زمین نیز راه موثر دیگری است که پیش پای بشر وجود دارد. البته حرکت به سمت بهره‌گیری از انرژی خورشیدی نیز یکی از مؤثرترین راه‌هاست.

درباره نویسنده

سعید بهمنی

دیدگاه شما چیست