فضا و نجوم

هر ۱۱ روز، یک خورشیدگرفتگی

نوشته شده توسط تیم تحریریه علمنا

سیاراتی که نه به دور یک ستاره بلکه به دور دو ستاره می چرخند همیشه برای مطالعه جذاب بوده اند. چنین سیارتی حتی می توانند موضوع فیلم های علمی تخیلی نیز باشند. اینکه زندگی روی چنین سیاره ای چطور می تواند به نظر برسد مساله ای است که ذهن تعدادی از ستاره شناسان را نیز درگیر کرده است. در واقعیت چنین سیاراتی کشف شده اند و طبیعتا پژوهش هایی هم انجام شده است که شرایط چنین سیاراتی چگونه به نظر خواهد رسید. به لحاظ نظری وجود شرایط مساعد برای زندگی در یک سیاره با سیستم دوتایی ستاره ای غیرممکن نیست. اما جزییات آب و هوایی و شرایط زندگی احتمالی در چنین سیاراتی واقعا چگونه به نظر خواهد رسید. این همان موضوعی است که ماکس پوپ Max Popp از انیستیتو هواشناسی ماکس پلانک در هامبورگ و همچنین زیگفرید اگل Siegfried Eggl از آزمایشگاه پیش‌رانش جت ناسا JPL اخیرا در نیچر منتشر کرده اند.

آنها کپلر-۳۵ را برای بررسی انتخاب کردند و همچنین دو ستاره ای که هر دو جرم کمتری از خورشید ما دارند و در فاصله ۲۶ میلیون کیلومتری از یکدیگر در گردش اند. آنها یک سیاره فرضی به ابعاد زمین را در این سیستم جایگزین کردند و با شبیه سازی کامپیوتری مدل رسیدن نور ستاره ها بر آب و هوای سیاره را مدلسازی کردند. سیاره به دور ستاره ها می چرخد و ستاره ها نیز به دور یکدیگر در گردش اند. یکی از آن دو ستاره ۴۰۰ درجه داغ تر از دیگری است . بسته به اینکه سیاره مورد نظربه ستاره داغ تر نزدیک تر است یا به ستاره دیگر. در این شبیه سازی کامپیوتری که پوپ و اگل حرکت سه شی سماوی را به شکل ریاضی مدلسازی کردند و آن را با مدلسازی ریاضی هواشناسی روی سیاره مورد نظر ترکیب کردند. سه حالت بنیادی متفاوت در نتیجه این مدلسازی به دست آمد. وضعیت گلخانه ای مرطوب و شرایطی که سیاره به شدت داغ می شود و در آن هیچ شرایط مناسب برای حیات وجود ندارد. شرایط  مطلوب که در آن سیاره در وضعیت قابل زیست قرار دارد. همچنین شرایط گلوله برفی که در آن تمام سیاره یخ زده و در سیاره به کلی غیرقابل سکونت است. بر اساس این مطالعه، ناحیه قابل زیست در این سیستم سه تایی Kepler-35 چیزی شبیه به ناحیه قابل زیست در سامانه خورشیدی ماست. اینکه آیا بر چنین سیاره ای حیات می تواند وجود داشته باشد پرسش مهمی است. به چنین پرسشی نمی توان با مدلسازی کامپیوتر جواب قطعی داد. برای پاسخ به چنین پرسشی هنوز به اطلاعات بیشتر و مشاهدات بیشتری نیاز داریم. در عین حال به پارامترهای  دیگه ای که می توانند در نتیجه تفاوت ایجاد کند. مثلا تاثیر سیارات مجاور در مدار حرکت و چیزهای دیگر. در سیاره خیالی پوپ و اگل همیشه بیش از نیمه از سیاره روشن است و هر ۱۱ روز یکبار خورشیدگرفتگی اتفاق می افتد.

 

درباره نویسنده

تیم تحریریه علمنا

دیدگاه شما چیست