آخرین اخبار

پیش نویس نقشه راه ملی صنعت ساخت افزایشی تدوین شد

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

جواد مشایخ مدیر کارگروه سیاستگذاری و مطالعات راهبردی ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته درباره تدوین نقشه راه صنعت ساخت افزایشی اظهار کرد: فناوری چاپ سه بعدی جزء فناوری های جدید و انقلابی  محسوب می شود که با برنامه ریزی صحیح می توان جایگاه مناسبی برای کشور را در این زمینه ایجاد نمود؛ بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع تدوین نقشه راه ملی صنعت ساخت افزایشی در ستاد و این کارگروه مطرح شد.
مشایخ ادامه داد:  اقدامات در این زمینه با مطالعات گسترده، بررسی کلان روندهای جهانی و نیز گفتگو با نخبگان و فعالان داخلی در این زمینه انجام شد. در این نقشه راه سطح کنونی این فناوری در کشور سنجیده شده و این موضوع که شرکت ها و متخصصان این حوزه در چه جایگاهی قرار دارند مورد بررسی قرار گرفت. همچنین افق مطلوب این فناوری در یک چشم انداز ۱۰ ساله ترسیم شده است.
مدیر کارگروه سیاست گذاری و مطالعات راهبردی ستاد مواد و ساخت پیشرفته همچنین بیان کرد: در این راستا مطالعات توسط گروهی از مشاوران ستاد انجام شد و تهیه گزارش های این نقشه راه به اتمام رسید و پیش نویس آن تدوین شده و به زودی برای تایید به معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ارسال می شود.  در واقع این نقشه راه همچون نقشه راهنمایی برای فعالان این حوزه عمل می کند.

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست