آخرین اخبار

سند فناوری انرژی های تجدید پذیر تصویب شد

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

سید مسلم موسوی مدیر کارگروه سیاست‌گذاری و مطالعات راهبردی ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر معاونت علمی از تصویب سندی با عنوان سند ملی توسعه دانش بنیان انرژی‌های تجدیدپذیر در شورای ستاد اجرایی سازی نقشه جامع علمی کشور خبر داد.
وی درباره فعالیت‌های این کارگروه اظهار کرد: این سند ملی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و با مشارکت بازیگران اصلی حوزه انرژی های تجدیدپذیر در ستاد نقشه جامع علمی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده و جهت ابلاغ برای ریاست محترم جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است. در واقع این سند، سندی مادر برای این حوزه محسوب می‌شود و ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر نقش اجرایی‌سازی و بسترسازی جهت ایجاد هماهنگی میان کلیه ذی‌نفعان جهت پیاده‌سازی آن را بر عهده دارد.
موسوی ادامه داد: کارگروه سیاست گذاری و مطالعات راهبردی ستاد وظیفه تهیه برنامه عملیاتی و اجرایی‌سازی سند راهبردی را بر عهده دارد. هر یک از حوزه های مختلف در انرژی‌های تجدیدپذیر همچون بادی و خورشیدی برنامه عملیاتی مخصوص به خود را دارند و دارای اولویت‌های فناورانه در حوزه خود هستند که لازم است با جلب مشارکت سازمان های مختلف، بستری را برای تهیه نقشه راه فناوری‌های مختلف در این حوزه تدوین شود.
وی همچنین بیان کرد: بنابراین تدوین برنامه عملیاتی و اجرایی سازی سند توسعه دانش بنیان در این کارگروه ستاد شروع شده و همچنین به منظور یکپارچه سازی سند توسعه دانش بنیان مشغول گردآوری مطالعات پیشین انجام شده در کشور هستیم تا بر اساس داشته های قبلی و اطلاعات جدید این یکپارچه سازی را انجام دهیم.

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست