علوم شناختی

هیجانات منشا شناختی دارند، نه درونی

نوشته شده توسط تیم تحریریه علمنا

دانشمندان سالهاست که در پی سر در آوردن از چگونگی پردازش اطلاعات در مغز بشر هستند. تحلیل ماهیت هیجانات رفتاری و احساسی انسان و بررسی کیفیت و کمیت اطلاعات مغز همواره بخش مهمی از این پژوهش ها بوده است. نتایج مطالعاتی که در این زمینه صورت می گیرد می تواند درک ما از ماهیت احساسات، خلاقیت و هنر وهمچنین رفتارهای اجتماعی انسان را افزایش دهد. حتی پژوهشگرانی که رفتارهای ناهنجار اجتماعی را مورد تحلیل و مطالعه قرار می دهند به نتایج این داده ها نیازمندند. ز دیگر سو زبان و آگاهی، زبان و اندیشه، زبان و شناخت از موضوعات مورد مطالعه این دانشمندان است و نوروسایکولوژیست ها با آنالیز اطلاعاتی که در مغز ایجاد می شوند تلاش می کنند عملکردهای ریز از جمله توجه، تمرکز، حافظه و هیجان تا شکل گیری رفتار انسان را توضیح دهند. اینک پروفسور جوزف لودوکس Joseph LeDoux و ریچارد براون Richard Brown استادان دانشگاه نیویورک در پژوهشی که در  PNAS منتشر شده اعلام کرده اند که هیجانات درونی مغز ما نیستند، بلکه حالاتی شناختی هستند که از انباشت آگاهی و اطلاعات ایجاد شده‌اند. هیجانات در دانش روانشناسی بیشتر به احساس‌ها و واکنش‌های عاطفی اشاره می‌کنند. بر اساس تعاریف، هر هیجان از سه بنیادی برخوردار است: مؤلفه شناختی، مؤلفه فیزیولوژیکی و مؤلفه رفتاری. هیجان‌ها دربرگیرنده الگوهای پاسخ‌های فیزیولوژیکی و رفتارهای برگزیده هستند و بیشتر از نگاه مردم، هیجان همان احساسی است که به فرد دست می‌دهد ولی هیجان یک رفتار است و نه یک تجربه درونی.
لودوکس می‌گوید: «ریشه تجربیات خودآگاه، صرف نظر از درون‌مایه‌شان، سامانه‌ای در مغز است. به‌ویژه ناهمسانی میان حالات هیجانی و غیر هیجانی به سبب نوع ورودی‌هایی است که قشر مغز آن‌ها را پردازش می‌کند.» قشر مغز لایه نازک خاکستری پوشاننده سطح مغز است که از سلول‌های عصبی مغز تشکیل شده و ریشه رفتارهای ارادی انسان است. هم‌چنین رفتارهای شناختی انسان از این بخش نشات می‌گیرند. لودوکس و بران می‌گویند: «سازوکارهایی در مغز که منجر به نمایش احساسات هیجانی خودآگاه می‌شود با سازوکارهایی که منجر به تجربیات احساسی خودآگاه می‌شوند، تفاوت چشمگیری ندارند.» بر اساس مطالعات پیشین، هیجانات به صورت طبیعی در مدارهای زیرقشری مغز جای دارند. از این‌رو هیجانات با وضعیت‌های شناختی خودآگاه، مانند حالت ناشی از دریافت برانگیزنده‌های بیرونی، تفاوت دارند. به بیان دیگر، هیجانات واکنش ما در برابر ورودی‌های مغز نیستند، بلکه درونی مغز هستند. این دو دانشمند پس از بررسی پژوهش‌های مربوط به شناخت و هیجان، دریافتند هیجانات ساختار سراسر متفاوتی دارند که بیشتر شبیه یک روند است و نه ساختار مغزی. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که هیجانات، وضعیت‌هایی هستند که در قشر مغز جای گرفته‌اند. بر این اساس وضعیت‌های هیجانی همانند دیگر وضعیت‌های خودآگاه هستند. لودوکس بنیان‌گذار موسسه مغز هیجانی بیش از ۲۰ سال بر روی هیجان و حافظه کار کرده است.

درباره نویسنده

تیم تحریریه علمنا

دیدگاه شما چیست