آخرین اخبار

پای ۱۰۸ مقاله به ششمین همایش مکانیک سنگ ایران رسید

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

دکتر کورش شهریار رئیس ششمین همایش مکانیک سنگ ایران گفت: با توجه به اینکه علم و تکنولوژی موجب پیشرفت کشورها در تمام حوزه ها می شود، برای دستیابی به آن باید در حوزه های مختلف علم و فناوری سرمایه گذاری کنیم تا بتوانیم به پیشرفت های مختلف علمی و فناورانه دست یابیم.
وی افزود: آموزش مهندسان باید به نحوی باشد که مهارت و توان انتقال افکار را در قالب انتقال دانش فنی به دیگران داشته باشند.در واقع آن ها باید از قوه ارتباط موثر و بالایی برخوردار باشند چراکه اگر نتوانند نظرات خود را به درستی به کارفرما منتقل کنند نمی توانند پروژه را به مرحله اجرا درآورند.
ویتاکید کرد: اهداف نهایی تحقیقات منحصر به تولید و ساخت است که این امر تنها با حضور مهندسان محقق می شود.
ارسال ۱۹۸ مقاله به ششمین همایش مکانیک سنگ ایران
دبیر علمی ششمین همایش مکانیک سنگ ایران از ارسال ۱۹۸ مقاله به دبیرخانه این همایش خبرداد:
دکتر سید رحمان ترابی در مراسم افتتاحیه ششمین همایش مکانیک سنگ ایران گفت:پس از داوری های صورت گرفته، از ۱۹۸ مقاله ارسال شده، ۱۰۸ مقاله برای ارائه در همایش انتخاب شدند.همچنین  ۵۲ مقاله برای ارائه شفاهی و ۵۶ مقاله برای ارائه به صورت پوستر برگزیده شدند.
دبیر علمی ششمین همایش مکانیک سنگ ایران خاطرنشان کرد: در این همایش ۴ سخنرانی کلیدی با محوریت (مبانی مکانیک سنگ، تونل ها و سازه های زیر زمینی، شیب ها، دیوارهای حایل و ترانشه های سنگی، منابع طبیعی زمین و محیط زیست، مکانیک سنگ و سد سازی، مکانیک سنگ در صنایع نفت و گاز و ابزار بندی و رفتارسنجی در پروژه های ژئومکانیکی) برگزار شد.

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست