پزشکی و سلامت

کالری موجود در غذا چگونه اندازه گیری می شود؟

نوشته شده توسط تیم تحریریه علمنا

کالری واحدی برای اندازه گیری انرژی است و با آن می توان انرژی حامل های مختلف انرژی از سوخت های فسیلی تا انرژی یک نان را اندازه گیری کرد. یک کالری انرژی مورد نیاز برای افزایش یک درجه سلسیوس یک گرم آب است. انرژی ای مواد خوراکی با خود حمل می کنند را بر اساس کیلوکالری بیان می کنند چرا که انرژی این مواد، مقادیری در مقیاس چند هزار کالری می باشد. مقادیری که بر روی بسته بندی مواد غذایی به عنوان انرژی درج می شود نیز در واقع بر اساس کیلو کالری بیان شده است. به عنوان مثال زمانی که بر روی بسته بندی یک بیسکویت انرژی ۱۰۰ کالری درج شده است به این معنی است که این بیسکویت حامل ۱۰۰٫۰۰۰ کالری انرژی است و می تواند یک کیلوگرم آب را از دمای انجماد به نقطه ی جوش گرم نماید.
میزان کالری هر نوع غذایی را بر این اساس که در زمان سوختن چقدر انرژی آزاد می کنند اندازه می گیرند. مکانیزم مولکولی داخل بدن ما سوختی را که ما می خوریم را برای تولید انرژی می سوزاند. اما در آزمایشگاه نیز می توان به کمک سوزاندن این مواد همان نتیجه را بدست آورد.
روش معمول برای اندازه گیری کاری یک غذا، استفاده از محفظه ای ایزوله شده از محیط به نام بمب اندازه گیری کالری (Bomb Calorimeter) است. در این روش ماده غذایی را در ظرفی که فضای درونش را اکسیژن پر کرده است و اطراف ظرف به وسیله آب احاطه شده است، برای سوزانده شدن قرار می دهند. جرقه ای در ظرف باعث شعله ور شدن غذای درون ظرف می شود و این فرآیند تا تبدیل کامل غذا به ذغال ادامه می یابد تا تمام انرژی درون غذا آزاد شود. این انرژی به صورت گرما آزاد می شود که در نتیجه باعث افزایش دمای آب می شود با اندازه گیری تغییر دمای آب می توان انرژی نهفته در مواد غذایی مختلف را اندازه گیری نمود.

نحوه سنجش کالری غذا

برای مشاهده بهتر تصویر، بر روی آن کلیک کنید.

امروزه کارخانه های مواد غذایی از روش دیگری برای محاسبه کالری ماده غذایی تولیدی خود استفاده می کنند. آن ها به جای سوازندن کل ماده غذایی تولید شده، انرژی مواد غذایی به کار فته در غذا مانند چربی، کربوهیدرات، پروتئین و غیره را با توجه به مقادیرشان در آن ماده غذایی با هم جمع نموده و انرژی ماده غذایی را محاسبه می کنند.
امتی کالری (Empty Calories) اصطلاحی است که برای مواد غذایی به کار می رود که غیر از فراهم نمودن انرژی هیچ ارزش غذایی دیگری ندارند. به عنوان یک نمونه شاخص در این زمینه می توان از شکر نام برد. انسان ها به عنوان یک گونه از جانداران طوری تکامل یافته اند که مزه میوه های رسیده را بیشتر از میوه های نارس بپسندند چرا که انرژی بیشتری برای فعالیت ها فراهم می کند. از آن جایی که میوه های رسیده فروکتوز (قند موجود در میوه ها) بیشتری نسبت به میوه های نارس دارند و شیرین تر هستند. شیرینی مزه خوشایندی برای ما هستند و اضافه کردن آن در اکثر موارد مورد طبع اغلب افراد هستند؛ در نتیجه با این کار تنها انرژی موجود در غذا را افزایش می دهیم.

درباره نویسنده

تیم تحریریه علمنا

۴ دیدگاه

دیدگاه شما چیست