شعبده علمی

شعبده علمی: بازگشت شعله شمع

نوشته شده توسط تیم تحریریه علمنا

بدون مقدمه ویدئوی زیر را مشاهده کنید:

مشاهده می‌کنید که پس از خاموش شدن شمع، بدون اینکه شعله‌ی فندک فیتیله را لمس کند، شمع دوباره روشن می‌شود. در واقع شعله در مسیر دود به پایین حرکت کرده و فیتلیه را روشن می‌کند.
قبل از آنکه علت این پدیده رو توضیح دهیم، لازم است مختصری بدانیم که شعله چیست و یک شمع چطور می‌سوزد.
زمانی که کبریت یا فندکی را به شمع نزدیک می‌کنید، حرارت موجود موجب تبخیر مولکول‌های پارافین موجود در شمع می‌شود. در این حالت این مولکول‌ها آماده‌ی انجام واکنش با اکسیژن هوا می‌باشند که حرارت تولید شده در این واکنش گرماده سوخت بیشتری را تبخیر می‌کند و به این صورت فرایند سوختن و ایجاد شعله تداوم می‌یابد.
دمای بالای شعله موجب تجزیه‌ی مولکول‌ها و تشکیل محصولات سوخت ناقص و رادیکال‌های آزاد می‌شود. سپس این محصولات نیز با یکدیگر و با اکسید کننده‌ی حاضر واکنش می‌دهند. انرژی کافی شعله‌ها موجب تحریک الکترون‌های مواد واسط مانند رادیکال متیلیداین (CH: Methylidyne radical) و کربن دو اتمی (C2) شده و در نتیجه در زمان آزاد‌سازی انرژی، نور مرعی تولید می‌شود. به این صورت که الکترون به لایه‌ی بالاتر رفته و در هنگام بازگشت امواج الکترومغناطیسی شامل نور مرعی ایجاد می‌کنند. (اگر مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه‌ی تابش نور هستید، در مور بر انگیختگی اتم‌ها به جستجو بپردازید)
رنگ شعله به نوع سوخت مربوط است. در واقع می‌توان از روی رنگ نور منتشر شده، مواد تشکیل دهنده در واکنش را تشخیص داد. همچنین رنگ شعله‌ی به میزان اکسیژن حاضر نیز مربوط می‌باشد.
حال این اتفاقی که در ویدئو میافتد ملموس‌تر خواهد بود. با اینکه شعله خاموش می‌شود اما بخار سوخت هنوز در هوای اطراف موجود است. با نزدیک کردن شعله، این بخار دوباره واکنش داده و مشتعل می‌شود اما به دلیل اینکه به منبع سوخت برای تبخیر سوخت بیشتر و تداوم شعله متصل نیست، شعله به تمام بخار را می‌سوزاند و به سمت پایین حرکت می‌کند. با برخورد به منبع سوخت، دوباره سوخت را تبخیر و واکنش ادامه پیدا می‌کند.

بازگشت شعله به شمع

برای مشاهده بهتر بر روی تصویر بالا کلیک کنید.

درباره نویسنده

تیم تحریریه علمنا

دیدگاه شما چیست