آخرین اخبار

لغو جلسه شورای ملی ایمنی زیستی توسط ابتکار

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

توسط رئیس سازمان محیط زیست؛ جلسه شورای ملی ایمنی زیستی لغو شد…..

جلسه شورای ملی ایمنی زیستی که قرار بود امروز پس از ۱۵ ماه تأخیر تشکیل شود، از سوی معصومه ابتکار لغو شد.
با وجود اینکه بیش از ۱۵ ماه از عدم تشکیل شورای ملی ایمنی زیستی به ریاست اسحاق جهانگیری می گذرد، قرار بود امروز سه شنبه (۱۲ مردادماه) شورای ملی ایمنی زیستی با تأخیر تشکیل جلسه دهد.
این در حالی است که چندی است هجمه های کم سابقه ای علیه محصولات تراریخته صورت می گیرد و از سوی دیگر دولت برای حمایت از این محصولات تکلیف قانونی دارد.
به گفته برخی کارشناسان، سازمان حفاظت از محیط زیست همسو با افراد مخالف با توسعه فناوری زیستی در اقدامی هماهنگ اتاق بحرانی را علیه تولید ملی این محصولات ایجاد کرده و دلیل لغو ناگهانی این جلسه از سوی ابتکار نیز احتمال اجماع سایر اعضای این شورا از جمله وزرای کشاورزی، بهداشت، علوم و نمایندگان انجمن های علمی بر علیه اقدامات ضد فناوری این سازمان پیش بینی می شود.
شورای ملی ایمنی زیستی بر اساس قانون مصوب ۱۳۸۸ مجلس تشکیل شده و متشکل از معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر بهداشت، وزیر علوم، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، نماینده انجمنهای علمی ذیربط و نماینده اعضای هیأت علمی است.
مصوبات این شورا از سوی رئس جمهور و یا معاون اول ابلاغ می شود و دستگاههای ذیربط به اجرای آن مکلف هستند. مرجعیت ملی امینی زیستی بر طبق ماده ۱۱ همین قانون بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گذاشته شده است.
شورای ملی ایمنی زیستی با هدف سیاستگذاری، تصویب آیین نامه ها، دستورالعملها و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مختلف در حوز استفاده از محصولات تراریخته تشکیل شده است.

منبع: مهر 

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست