آخرین اخبار

ایران و کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری مسکو

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

نشست هم اندیشی نحوه حضور ایران در کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری مسکو برگزار شد….

نشست هم اندیشی نحوه حضور موثر ایران در کنفرانس جهانی انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری و مراکز نوآوری جهان در مسکو به ریاست دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و دبیرکل شورای عالی عتف برگزار شد.
در این نشست که با حضور تعدادی از روسای پارک های علم و فناوری و مدیران ستادی وزارت علوم برگزار شد، دکتر خسرو پیری مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری اهداف برگزاری کنفرانس انجمن پارک های علم و فناوری و مراکز نوآوری راکه ۲۹ شهریورماه الی اول مهرماه در مسکو برگزار می شود ، تشریح کرد.
وی تبادل دانش ،تجربیات و مدیریت پارک های علم و فناوری ،آشنایی پارک های علم و فناوری با یکدیگر و شبکه سازی و طرح ایده های جدید در خصوص زیرساخت های توسعه فناوری و اقتصادی را از جمله اهداف کنفرانس جهانی پارک های علم و فناری نام برد.
دکتر پیری در ادامه شناساندن ظرفیت های علم و فناوری ایران به دیگر کشورها،افزایش همکاری های علمی و فناوری با کشورهای دیگر و افزایش امکان حضور شرکت های بین المللی در ایران را از اهداف شرکت کشورمان در این کنفرانس عنوان کرد.
در ادامه این نشست دکتر کشمیری رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان که کاندیدای میزبانی کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری در سال ۲۰۱۸ است پیشنهادات خودرا در خصوص حضور قدرتمند ایران در این کنفرانس مطرح کرد و اعضای حاضر در نشست در این خصوص بحث و تبادل نظر کردند.

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست