آخرین اخبار

اولویت های معاونت علمی در حوزه مخاطرات طبیعی

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

جلسه ای مشترک میان دانشگاه خوارزمی و دفتر هماهنگی مراکز علمی و فناوری ریاست جمهوری در جهت همکاری های دوجانبه برگزار شد…

جلسه ای مشترک میان دانشگاه خوارزمی و دفتر هماهنگی مراکز علمی و فناوری ریاست جمهوری در جهت همکاری های دوجانبه برگزار شد.
دراین نشست یارمحمد بای، مدیرکل دفتر هماهنگی مراکز علمی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور که تک محصولی و وابسته به نفت بوده و تاثیر تحریم های سنگین بر اقتصاد کشور، هدف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را، برون رفت از این بحران و تولید و نوآوری و کاستن از سطح و حجم وابستگی ها با کمک نخبگان علمی در سطح مراکز علمی کشور عنوان کرد.
وی افزود: از شصت و دو حوزۀ توسعۀ فناوری، حوزۀ مخاطرات طبیعی و حوادث انسان ساز و بحث احیای قطب های علمی در اولویت هستند و ۲۱۴ قطب علمی، سرمایه های اصلی کشور به شمار می رود.
از این رو به گفته مدیرکل دفتر هماهنگی مراکز علمی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، «سامانۀ هشدار سریع زلزله»، «سامانۀ هشدار سیل» و «فناوری حوزۀ امداد و نجات» سه اولویت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این حوزه می باشد.

 

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست