آخرین اخبار

انجام فتوسنتز در مولکول های مصنوعی

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

محققان سوئیسی مولکول مصنوعی ساختند که قادر است فرآیند فتوسنتز را شبیه‌سازی کند…..

پژوهشگران سوئیسی دانشگاه بازل موفق به ارائه روشی شدند که می‌تواند فناوری تولید الکتریسیته از نور خورشید را متحول کند. این گروه تحقیقاتی موفق به تولید مولکول‌های مصنوعی شدند که قادر به انجام فتوسنتز است.
گیاهان سبز قادرند نور خورشید را با استفاده از مولکول‌های جمع‌کننده بار، ذخیره کنند. این گروه تحقیقاتی با طراحی مولکول مصنوعی، نقش این مولکول‌های جمع‌کننده بار را تقلید کرده و ابزاری برای ذخیره انرژی خورشیدی ارائه کردند.
این گروه تحقیقاتی با استفاده از لیزر این مولکول مصنوعی را برانگیخته کرده و موفق به ذخیره دو بار منفی در آن شدند. این بارها به مدت بسیار کوتاهی ذخیره شدند به طوری که طول عمر این بارها ۸۷۰ نانوثانیه بود. این طول عمر می‌تواند برای انجام فتوسنتز مصنوعی کافی باشد.
یکی از مهمترین نکات این پروژه آن است که این گروه بدون نیاز به هیچ معرف یا ترکیب شیمیایی بار الکتریکی را ذخیره کردند. پیش از این، این کار با استفاده از معرف‌های شیمیایی مختلف انجام شده بود که استفاده از این معرف‌ها نیازمند مقدار زیادی انرژی است. بنابراین باصرف انرژی زیاد، میزان ارزش اقتصادی ذخیره‌سازی انرژی کاهش می‌یابد.
اولیور ونگر از محققان دانشگاه بازل می‌گوید: نتایج ما یک گام موثر در مسیر تولید فتوسنتز مصنوعی است.
این گروه که با محققان دانشگاه زوریخ به رهبری پیتر هام روی این پروژه کار می‌کنند، معتقداند که هنوز راه زیادی برای رسیدن به نقطه استفاده از این فناوری مانده است.
این گروه در حال حاضر روی چگونگی تجمع بارها و تبدیل انرژی نور خورشید به سوخت شیمیایی کار می‌کنند. هدف نهایی این گروه تولید ابزاری برای فتوسنتز مصنوعی و تولید انرژی است.

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست