آخرین اخبار

امضای تفاهم نامه در حوره “انرژی”

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه مواد و انرژی و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران امضا شد…

تفاهم نامه همکاری میان پژوهشکده انرژی پژوهشگاه مواد و انرژی به نمایندگی دکتر محمد پازوکی و پژوهشکده مکانیک سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به نمایندگی دکتر فواد فرحانی بغلانی منعقد شد.
موضوع تفاهم نامه شامل همکاری طرفین در زمینه اجرای فعالیت های علمی و تحقیقاتی در حوزه های مختلف انرژی در قالب طرح های پژوهشی، شناسایی نیازمندی فناوری های مورد نیاز بخش های علمی و صنعتی، ارتقاء سطح توانمندی نهادهای علمی و صنعتی کشور در راستای توسعه بومی سازی فناوری، توسعه پایدار و پیشرفت اقتصاد دانش بنیان در کشور و همچنین مشارکت طرفین در حوزه آموزش های کاربردی می باشد.
بررسی طرح های پیشنهادی جهت انجام پروژه های مشترک، امکان استفاده از امکانات و تجهیزات طرفین در ارتباط با پروژه های حائز شرایط همکاری بر اساس شرایط قراردادهای تحقیقاتی منعقده، برگزاری جلسات مشترک به منظور بررسی فعالیت ها و تبادل نظر و ارائه گزارش در خصوص پیشرفت پروژه های حائز شرایط تفاهم نامه و همچنین فراهم سازی امکان استفاده از ظرفیت اعضای هیات علمی متخصص طرفین در راستای هدایت و مشاوره دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به عنوان محورهای همکاری در این تفاهم نامه قید شده است.
همچنین، جهت نظارت بر حسن اجرای تفاهم نامه، رابطین اجرایی مفاد تفاهم نامه از سوی پژوهشکده انرژی دکتر حسین قدمیان و از سوی پژوهشکده مکانیک دکتر حسنعلی ازگلی معرفی شدند که می بایست گزارشات سه ماهه عملکرد را به طرفین تفاهم نامه ارائه کنند.
گفتنی است، اعتبار این تفاهم نامه که در ۶ ماده و ۴ نسخه تنظیم شده است، به مدت ۲ سال می باشد و درصورت تمایل طرفین، قابل تمدید است.

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست